Volksreligie als spiegel van een stedelijke samenleving

De broederschappen te Gent in de late middeleeuwen

Paul Trio

Regular price €0.00 Sale

Monograph - free ebook - PDF

Woord vooraf
Afkortingen
Inleiding
Plan

 1. Broederschappen in de Nederlanden en daarbuiten

  1. Terminologie en afbakening
  2. Ontwikkeling van het broederschapswezen
  3. Status Quaestionis van het onderzoek
 2. Gentse broederschappen
  1. Bronnen
  2. Ontstaan
   1. De opkomst
   2. De naamgeving
   3. De topografische spreiding
  3. Beheer
   1. De statuten
   2. De wetgevende vergadering
   3. het bestuur
   4. De ondergeschikte functionarissen
  4. Lidmaatschap
   1. De financiële verplichtingen
   2. De intrede
  5. Financieel rapport: bezit, inkomsten en uitgaven
   1. De bronnen
   2. De bezittingen
   3. De inkomsten
   4. De uitgaven
   5. Financiële toestand van de broederschappen
  6. Werking
   1. De liturgische activiteiten
   2. De socio-culturele activiteiten
  7. Verhouding naar buiten toe
   1. Het kerkelijk gezag
   2. Het wereldlijk gezag

Besluit
Bijlagen
Bibliografie
Index

Format: Monograph - free ebook - PDF

Size: 240 × 160 mm

ISBN: 9789061865391

Publication: January 01, 1993

Series: Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis - Series B 11

Languages: Dutch; Flemish

Stock item number: 46299

Download: https://books.google.be/books?id=biMw4ZihnMIC&printsec=frontcover&hl=nl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

Paul Trio is professor of Medieval History at the KU Leuven.