Historisch denken

Aanbevolen voor geschiedenisleerkrachten en historici!

Meer info en didactisch materiaal op www.juniorcollege.be
Junior College

 

 

 

Het einddoel van het geschiedenisonderwijs is het historisch denken van jongeren bevorderen. Historisch denken houdt in dat je mens en maatschappij in een historische context situeert, en in een lange-termijnperspectief. Historisch denken ontwikkelt inzicht in de complexe relatie tussen heden, verleden en toekomst. Dit betekent dat je zowel het verleden zelf kent, als de manier begrijpt waarop met dit verleden wordt omgegaan – door historici en door de brede samenleving (via herinnering). 

De volumes in deze nieuwe reeks, gericht tot geschiedenisleerkrachten en historici, zijn toegankelijk geschreven en verdiepen zich in cruciale aspecten van historisch denken. 

12 products