Nieuwe Tijdingen

Verschijnt jaarlijks in oktober
Print ISSN: 2593-0346 
Online ISSN: 2593-0354

NIEUW TIJDSCHRIFT van de Vlaams-Nederlandse Vereniging voor Nieuwe Geschiedenis / Flemish-Dutch Society for Early Modern History

Nieuwe Tijdingen. Over vroegmoderne geschiedenis neemt de lezer mee naar het vervlogen verleden van de vijftiende tot en met de achttiende eeuw. Iedere uitgave richt zich op een recente ontwikkeling in het historisch onderzoek naar deze schakelperiode. Daardoor komen verrassende thema’s aan bod: van sacrale ruimte tot publieksgeschiedenis, van handelsnetwerken tot lobbypraktijken, van festiviteiten tot onderwijsinstellingen. Geïnteresseerden in de vroegmoderne tijd worden zo geprikkeld door toegankelijk geschreven bijdragen, terwijl vakgenoten in dezegereviewde artikelen de laatste stand van het onderzoek kunnen consulteren. 

Nieuwe Tijdingen is een peer-reviewed tijdschrift. Alle artikelen worden beoordeeld door externe referenten. 

Nieuwe Tijdingen is een initiatief van de Vlaams-Nederlandse Vereniging voor Nieuwe Geschiedenis (VNVNG) en verschijnt vanaf 2017 bij Universitaire Pers Leuven. Het is het vervolg op de in 2014 gestarte reeks 'Publicaties' bij Shaker Publishing Maastricht. Voor leden van VNVNG is een abonnement op de print- en digitale versie van het tijdschrift inbegrepen in het jaarlijks lidgeld.

Neem een abonnement op ‘Nieuwe Tijdingen’!
Contacteer info@upl.be om in te tekenen.

Abonnementsprijzen >

Series board >

 

14 products