Vroegmoderne geschiedenis in actuele debatten

Edited by Jasper van der Steen and Hans Cools

Regular price €0.00 Sale

Edited volume - free ebook - PDF

VIEW Edited volume - paperback

Gebruik van vroegmoderne geschiedenis in discussies over canonvorming, (post)kolonialisme, nationalisme en historische vergelijkingen
De vroegmoderne periode kan de laatste jaren rekenen op grote belangstelling in Nederland en Vlaanderen. In maatschappelijke discussies over (nationale) identiteit, onderwijs en de erfgoedsector wijzen opiniemakers bijvoorbeeld graag op de economische, politieke, sociale en culturele verworvenheden van de periode voor 1800. Deze interesse in het verleden is uiteraard toe te juichen, maar het politieke gebruik van historische verwijzingen staat ook op gespannen voet met wetenschappelijke geschiedbeoefening. Beleidsmakers lijken geschiedenis te zien als een grabbelton waaruit ze naar believen kunnen putten. Vele vroegmodernisten staan dan ook eerder sceptisch tegenover de maatschappelijke benutting van academische inzichten. Hoe gaan historici van de vroegmoderne tijd best om met deze praktijk?

Deze vraag staat centraal in dit nummer van Nieuwe Tijdingen. De bijdragen besteden onder andere aandacht aan het gebruik van vroegmoderne geschiedenis in discussies over canonvorming, (post)kolonialisme, nationalisme en historische vergelijkingen. Het jaarboek werpt daarmee nieuw licht op de vraag hoe en waarom (onderzoek over) de vroegmoderne periode wordt geïnstrumentaliseerd en gerepresenteerd in actuele maatschappelijke debatten, en welke rol vroegmoderne historici daarbij zouden kunnen spelen.

Geschiedenis herschrijven
Over het belang van de vroegmoderne periode in hedendaagse
maatschappelijke debatten en de rol van historici daarbij
Jasper van der Steen en Hans Cools

Polderen en ploeteren
Een debat over geschiedenis, continuïteit en Nederlandse identiteit
Marjolein ’t Hart

De herdenkingsbeweging en de plaats van het slavernijverleden in de Nederlandse identiteit
Karwan Fatah-Black

Spiegels van Sophia
Geleerdenportretten en de verbeelding van vrouwen als wetenschappelijke
autoriteit: een historische kadering
Lieke van Deinsen

Het Plakkaat van Verlatinge (1581) in het Nederlandse herdenkingsjaar 2018
Historici versus dagbladpers
Anton van der Lem

In de voetsporen van de meesters
Rembrandt, Rubens en hun museumhuizen in Amsterdam en Antwerpen
Hans Cools


Format: Edited volume - free ebook - PDF

200 pages

ISBN: 9789461663689

Publication: December 02, 2020

Series: Nieuwe Tijdingen

Languages: English

Download: https://books.google.be/books?id=WGi7EAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=nl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

Hans Cools is als hoofddocent verbonden aan de KU Leuven, waar hij onder andere Geschiedenis van de Nieuwe Tijd, Geschiedenis van Frankrijk en Politics and Societies in the Early Modern World doceert.
Jasper van der Steen is universitair docent vroegmoderne Nederlandse geschiedenis aan de Universiteit Leiden.
"Het vakblad voor modernisten 'Nieuwe Tijdingen' bracht zopas een themanummer uit over die omgang met de 16de eeuw. ‘Zeker in een tijd waarin het verleden in toenemende mate gepolitiseerd raakt, is het belangrijk dat historici zichzelf niet wegcijferen’, besluit het nummer. Het valt mee dat ook schrijvers zich niet wegcijferen uit die historische debatten. Al was het maar om de aandacht niet te ­laten versmallen tot staatsgeschiedenis en ook oog te hebben voor wat concrete mensen van toen het heden nog te vertellen kunnen hebben."
Marc Reynebeau, De Standaard, 19 december 2020