TSEG The Low Countries Journal of Social and Economic History

 

Open Access journal with a print edition

TSEG - The Low Countries Journal of Social and Economic History is the Dutch-Flemish journal of social and economic history. It is an open access, peer-reviewed, scientific journal that is granted an INT-1 status (the highest status for academic journals) by the European Science Foundation.

The journal publishes articles and reviews in the fields of social and economic history in the broad sense, with a particular but not exclusive focus on the Low Countries. The journal has a strong interest in past forms of human interaction and how these shaped social, economic, cultural, and political patterns. Key notions here are economic growth, power and (in)equality, group cultures, networks, identity, gender, ethnicity, ecology, trade and technique, entrepreneurship, labour, and social movements. The editors consider insights and theories from the social sciences (including economics) as a source of inspiration.

Contributions in Dutch and English are accepted.

From January 2021 onwards, TSEG - The Low Countries Journal of Social and Economic History is published on behalf of the International Institute of Social History (ISSH) and Nederlands Economisch-Historisch Archief (NEHA) by Leuven University Press.

---------- 

TSEG - The Low Countries Journal of Social and Economic History is het Nederlands-Vlaamse vaktijdschrift voor sociale en economische geschiedenis. Het is een open access, peer-reviewed wetenschappelijk tijdschrift met een INT1-status toegekend door de European Science Foundation.

TSEG richt zich op de sociale en economische geschiedenis in brede zin, met een focus op de Lage Landen, en bestudeert vooral de  menselijke interacties in het verleden en hoe die vorm gaven aan sociale, economische, culturele en politieke patronen. Sleutelbegrippen hierbij zijn: economische groei, macht en (on)gelijkheid, groepsculturen, netwerken, identiteit, gender, etniciteit, ecologie, bedrijf en techniek, ondernemerschap, arbeid en sociale bewegingen. De redactie beschouwt inzichten en theorieën uit de sociale wetenschappen (inclusief de economie) als een bron van inspiratie.

Het tijdschrift verwelkomt bijdragen in het Nederlands en het Engels.

Vanaf januari 2021 wordt TSEG - The Low Countries Journal of Social and Economic History namens het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) en het Nederlands Economisch-Historisch Archief (NEHA) uitgegeven door Universitaire Pers Leuven.

----------


Journal Board
Executive Editor:  Jessica Dijkman, Utrecht University
Co-executive Editors: Wouter Ryckbosch, Free University Brussels, and Marion Pluskota, Leiden University
Managing Editor: Astrid Verburg, International Institute of Social History

Editorial Board:
Hilde Bras, Groningen University
Hilde Greefs, Antwerp University
Dennie Oude Nijhuis, Leiden University
Matthias van Rossum, International Institute of Social History
Yves Segers, KU Leuven
Antoon Vrints, Ghent University

Open Access journal with a print edition
3 issues annually (May / September / December)
Online ISSN: 2468-9068
Print ISSN: 1572-1701
Online available via www.openjournals.nl

For proposals and submissions, contact info@tseg.nl
For more information on the journal visit: tseg.nl

Subscription fees print edition (3 issues per year)*

Institutional     € 120,00
Individual        € 60,00
Student            € 35,00

Per issue          € 15,00 (excl. postage)

To subscribe to the print edition, return the below subscription form to orders@lup.be.

 pdf Subscription Form print edition TSEG
 pdf Abonneringsformulier papieren editie TSEG
* Subscription prices include VAT, and postage and handling charges for subscribers within Benelux. For subscribers outside Benelux a postage fee is applicable.
6 products