Stadsgeschiedenis


Stadsgeschiedenis is een peer-reviewed, wetenschappelijk tijdschrift. Alle inzendingen worden gescreend door de tijdschriftredactie en vervolgens beoordeeld door externe referenten. Het tijdschrift geeft een podium aan diverse disciplines die zich vanuit een historisch perspectief met de stad bezig houden. Naast wetenschappelijke artikelen, gericht op een breed scala aan thema's, bevat Stadsgeschiedenis besprekingen van recente onderzoekstrends, dossiers over actuele maatschappelijke onderwerpen, en interviews. Daarnaast brengt het tijdschrift ook themanummers uit rond de stad. Geografisch richt het tijdschrift zich op de Lage Landen en dat door de eeuwen heen. Jaarlijks publiceert het tijdschrift een uitgebreide review van interessante artikelen over stadsgeschiedenis verschenen in binnen- en buitenlandse wetenschappelijke tijdschriften.

Stadsgeschiedenis richt zich op iedereen die begaan is met de stad en haar historische ontwikkeling: van wetenschappers en archiefmedewerkers tot beleidsmakers, architecten en erfgoedwerkers.

Stadsgeschiedenis komt voort uit een initiatief van het Centrum voor Stadsgeschiedenis van de Universiteit Antwerpen. De huidige redactieraad is samengesteld uit stadshistorici, werkzaam aan diverse Vlaamse en Nederlandse universiteiten. Vanaf 2021 wordt Stadsgeschiedenis uitgegeven door Universitaire Pers Leuven.

Verschijnt jaarlijks in twee afleveringen
Print ISSN: 1872-0676
Online ISSN: 2736-7762

Tijdschriftredactie
Hoofdredacteur: Hilde Greefs (Universiteit Antwerpen)
Redactiesecretariaat: Ilja Van Damme (Universiteit Antwerpen)
Eindredacteur: Harm Kaal (Radboud Universiteit)

Redactieleden:
Arie van Steensel (Rijksuniversiteit Groningen)
Greet De Block (Universiteit Antwerpen)
Ariadne Schmidt (Universiteit Leiden)​
Antoon Vrints (Universiteit Gent)
Heidi Deneweth (Vrije Universiteit Brussel)
Pieter Martens (Vrije Universiteit Brussel)

Voor meer informatie, ga naar www.stadsgeschiedenis.be.

Jaarlijkse abonnementsprijzen (print + online)*
Institutioneel: € 60,00
Individueel: € 35,00
Student: € 30,00

Losse nummers print: € 20,00 (excl. portkosten)
Losse nummers digitaal: € 15,00

Neem contact op via orders@upl.be om in te tekenen op een abonnement.

 pdf Abonneringsformulier Stadsgeschiedenis


* Abonnementsprijzen zijn inclusief BTW en verzendkosten voor abonnees binnen de Benelux. Voor abonnees buiten de Benelux worden verzendkosten aangerekend.

** Library agents krijgen 10% korting op online abonnementen. Bij bestelling van meer dan 10 abonnementen geven wij 12% korting en bij meer dan 20 abonnementen geldt een korting van 15%. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met orders@lup.be

 


6 products