Sacrale ruimte in de vroegmoderne Nederlanden

Edited by Liesbeth Geevers and Violet Soen and contributions by Violet Soen, Anne-Laure Van Bruaene, Ruben Suykerbuyk, Tiffany Bousard, Justin E.A. Kroesen, Carolina Lenarduzzi, and Joke Spaans

Regular price €0.00 Sale

Edited volume - free ebook - PDF

VIEW Edited volume - paperback
Terwijl de tijd vervliegt, is ruimte weerbarstig. Dat bleek in het bijzonder in de Reformatietijd van de zestiende en zeventiende eeuw. Toen werd het religieuze landschap weliswaar grondig hertekend, maar ruimtes die van oudsher een sacrale status hadden (zoals kerken, koren en kerkhoven) bleven vaak ononderbroken in gebruik, al dan niet met een andere functie. Deze Nieuwe Tijdingen onderzoeken daarom het (her)gebruik van sacrale ruimtes in tijden van ingrijpende religieuze verandering, een thema dat vandaag een belangrijk onderzoeksobject is geworden in het vroegmodern onderzoek. Tegelijkertijd brengen ze onderzoek over de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden samen. Zo blijken ruimtes te lezen als palimpsesten, met laag na laag vol betekenis. Ruimtes laten niet gemakkelijk los.
Kort bericht aan de lezer

Sacrale ruimtes in de vroegmoderne Nederlanden: perspectieven en dwarsverbanden
Violet Soen & Anne-Laure Van Bruaene

Ter promotie der devotie. Materiële voorzieningen en offervaardigheid voor de Sint-Leonarduscultus in Zoutleeuw (1453–1505)
Ruben Suykerbuyk

Aan de rand van het graf. De transformatie van het funeraire leven en landschap in Antwerpen en Brugge tijdens de calvinistische republieken (1577/1578 – 1584/1585)
Tiffany Bousard

De storm doorstaan: Continuïteit en verandering in de protestantse inrichting van middeleeuwse kerken ten tijde van de Republiek
Justin E. A. Kroesen

Grensoverschrijdende katholieke claims. De grenzen tussen publieke en private ruimte voor sacrale doeleinden in de zeventiende-eeuwse Republiek
Carolina Lenarduzzi

Een herinnerd religieus landschap: vroegmodern Amsterdam
Joke Spaans

Format: Edited volume - free ebook - PDF

156 pages

ISBN: 9789461662415

Publication: October 31, 2017

Series: Nieuwe Tijdingen

Languages: Dutch; Flemish

Download: https://books.google.be/books?id=Cni6EAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=nl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

Violet Soen is als historica verbonden aan de Onderzoeksgroep Nieuwe Tijd, KU Leuven. Ze doet onderzoek naar religie in de grensgebieden van de Spaans-Habsburgse wereld, en bestudeert de wisselwerking tussen godsdienstoorlogen en -vredes in de zestiende en zeventiende eeuw.
This first issue of 'Nieuwe Tijdingen' is promising for the future: it provides a platform for research-based case studies on the early modern Low Countries and shows, moreover, that the use of Dutch and an international perspective are not mutually exclusive in academic publishing.
Mario Damen, Renaissance Quarterly, 72.1 (Spring 2019), https://doi.org/10.1017/rqx.2018.59