Literair bewustzijn in Vlaanderen 1840-1893

Een codereconstructie

J. Vlasselaers

Regular price €0.00 Sale

Monograph - free ebook - PDF

Woord vooraf

Inleiding: Situering en methodologische verantwoording van het onderzoek

Hfst. 1. De esthetica en de kunstleer

1. In dialoog met het classicisme

2. Een Hegeliaan in Vlaanderen

3. Ideaal of werkelijkheid?

4. Een Vlaams-nationale esthetica

5. Tussen traditie en vernieuwing

Hfst. 2. De functie-analyse van de literatuur

I. Nationale functie van de literatuur

II. Didactisch-beschavende functie van de literatuur

III. Naar een autonoom functionerende literatuur: het modernisme

Hfst. 3. Het periodecodebewustzijn

1. De romantiek

2. Het realisme

3. Het naturalisme

4. Het impressionisme en symbolisme

Bij wijze van afronding

Summary

Bibliografie

A. Lijst van de onderzochte tijdschriften

B. Lijst van de geraadpleegde werken

Personenregister

Format: Monograph - free ebook - PDF

Size: 240 × 160 mm

ISBN: 9789061861737

Publication: January 01, 1985

Series: Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis - Series B 2

Languages: Dutch; Flemish

Stock item number: 45938

Download: https://books.google.be/books?id=Neu-oyl-GF4C&printsec=frontcover&hl=nl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false