Van Vlaams en Katoliek naar Maatschappijkritisch

De Geschiedenis van het Jong-Davidsfonds (1952-1973)

K. Brysbaert

Regular price €0.00 Sale

Monograph - free ebook - PDF

Lijst van gebruikte afkortingen

Inleiding

Hoofdstuk I: Een moeilijk begin (1952-1957)

1. Vlaamse beweging en jeugdbewegingen in het begin van de jaren '50.

2. Onderpastoor Decubber stichtte het Jong-Davidsfonds in Mere.

3. Nationale uitbouw van Jong-Davidsfonds.

4. Verbod door het episkopaat.

Besluit

Hoofdstuk II: Een nieuwe start (1957-1960)

1. Naar een oplossing voor het conflict.

2. Organizatie in opbouw.

3. Wat gebeurde er aan de basis?

Besluit

Hoofdstuk III: Naar een kritische jongerenvereniging (1961-1967)

1. Verdere organizatorische uitbouw met A. Selleslach en W. Leirman.

2. Evolutie op ideologisch vlak.

3. Invloed op de afdelingen.

Besluit

Hoofdstuk IV: Vormingswerk en maatschappijkritiek (1968-1972)

1. Een nieuw klimaat.

2. Jong-Davidsfonds en demokratizering

3. Consekwenties op organizatorisch vlak.

4. Evolutie aan de basis.

Besluit

Hoofdstuk V: Conflict en opheffing (1971-1973)

1. Conflict met het Davidsfonds.

2. Opheffing door het Davidsfonds.

Besluit

Epiloog: De erfgenaam: Centrum voor vorming en actie.

Algemeen besluit

Bibliografie

Bijlagen

Format: Monograph - free ebook - PDF

Size: 240 × 160 mm

ISBN: 9789061863014

Publication: January 01, 1989

Series: Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis - Series B 6

Languages: Dutch; Flemish

Stock item number: 46360

Download: https://books.google.be/books?id=rKusWIVabfcC&printsec=frontcover&hl=nl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false