Die trouwen wilt voorsichtelijck

Predikanten en moralisten over de voorbereiding op het huwelijk in de Vlaamse bisdommen (17e-18e eeuw)

H. Storme

Regular price €0.00 Sale

Monograph - free ebook - PDF

Woord vooraf
Sigels en afkortingen
Inleiding: Kerkelijke vertogen over huwelijk en gezin (17e-18e eeuw)

 1. De keuze van een levensstaat

  1. Huwelijk versus celibaat
  2. Concrete richtlijnen
  3. Inspraak van ouders en voogden
  4. Hertrouwen
 2. Op vrijersvoeten
  1. Ontmoetingsgelegenheden
  2. De verkering
 3. De partnerkeuze
  1. Ouders en partnerkeuze
  2. Een deugdelyke en voorsigtige vrouw is een geschenk van God
  3. Gelijk by gelijk dat paert het best
  4. Als iemants herte beghiny met sinnelijcke liefde ontsteken te worden
  5. het is haest getrouwt dat lang na rouwt
 4. De ondertrouw en de onmiddellijke voorbereiding op het huwelijk
  1. Clandestiene trouwbeloften en plechtige ondertrouw
  2. De huwelijksbannen
  3. Seksuele toenadering voor het huwelijk
  4. Laatste voorbereidingen

Slotbeschouwing
Bibliografie

Format: Monograph - free ebook - PDF

Size: 240 × 160 mm

ISBN: 9789061865063

Publication: January 01, 1992

Series: Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis - Series B 10

Languages: Dutch; Flemish

Stock item number: 45734

Download: https://books.google.be/books?id=bUbzRro50N8C&printsec=frontcover&hl=nl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false