Godsdienst en Kerk in een geseculariseerde samenleving

Een keuze uit het werk van Karel Dobbelaere

Rudi Laermans (Author),

Series: Sociologie Vandaag / Sociology Today 2

Category: Religion, Social Science

Language: Dutch

ISBN: 9789061869245

Publication date: November 25, 1998

Read the book for free with Google Books

Size: 240 x 160 x mm

SHARE

Een selectie van Nederlandstalige opstellen geschreven door godsdienstsocioloog Karel Dobbelaere. Ze zijn gegeroepeerd rond drie centrale thema’s: theoretische reflecties, secularisatie en verzuiling, en de verhouding godsdienst, kerk en individu.

Ten geleide: Karel Dobbelaere, godsdienstsocioloog

Deel 1. Theoretische reflecties

  • Sociologie van de godsdienst

  • Godsdienst, religie en zingevingssystemen
  • Sekten en Nieuwe religieuze Bewegingen
  • Convergenties en divergenties in sociologische theorieën naargelang van de gebruikte paradigma’s. Een reflectie vanuit het secularisatiedenken

Deel 2. Over secularisatie en verzuiling

  • Klemtonen in het godsdienstsociologisch onderzoek sinds 1970

  • Secularisatie en verzuiling in de Belgische politiek
  • De katholieke zuil nu: desintegratie en integratie

Deel 3. Godsdienst, Kerk en individu

  • De sociologische dimensie van het geloof en het lidmaatschap van de kerk

  • Godsdienst in Belië: een recent onderzoek gewikt en gewogen
  • Over godsdienst en de Kerk in Vlaanderen in 2000

Epiloog: Voor vrijheid en eer

Bibliografie Karel Dobbelaere

Rudi Laermans

Rudi Laermans is als gewoon hoogleraar verbonden aan het Departement Sociologie van de K.U.Leuven, waar hij ook het Centrum voor Cultuursociologie leidt. Hij is co-promotor van het interuniversitaire steunpunt Re-Creatief Vlaanderen.

Related titles