TSEG – The Low Countries Journal of Social and Economic History

Open Access journal with a print edition

TSEG – The Low Countries Journal of Social and Economic History is the Dutch-Flemish journal of social and economic history. It is an open access, peer-reviewed, scientific journal that is indexed in Directory of Open Access Journals (DOAJ), ERIHPlus, Google Scholar, Historical abstracts and Scopus.

The journal publishes articles and reviews in the fields of social and economic history in the broader sense, with a particular but not exclusive focus on the Low Countries. Areas of interest are economic growth, power and (in)equality, group cultures, networks, identity, gender, ethnicity, ecology, trade and technique, entrepreneurship, labour,  social movements, and human interaction. The editors consider insights and theories from the social sciences (including economics) as a source of inspiration.

Contributions in Dutch and English are accepted.

From January 2021 onwards, TSEG – The Low Countries Journal of Social and Economic History is published on behalf of the International Institute of Social History (IISG) and Nederlands Economisch-Historisch Archief (NEHA) by Leuven University Press.


TSEG – The Low Countries Journal of Social and Economic History is het Nederlands-Vlaamse vaktijdschrift voor sociale en economische geschiedenis. Het is een open access, peer-reviewed wetenschappelijk tijdschrift geïndexeerd in Directory of Open Access Journals (DOAJ), ERIHPlus, Google Scholar, Historical abstracts en Scopus.

TSEG richt zich op de sociale en economische geschiedenis in brede zin, met een focus op de Lage Landen. De onderwerpen zijn economische groei, macht en (on)gelijkheid, groepsculturen, netwerken, identiteit, gender, etniciteit, ecologie, bedrijf en techniek, ondernemerschap, arbeid, sociale bewegingen en menselijke interactie. De redactie beschouwt inzichten en theorieën uit de sociale wetenschappen (inclusief de economie) als een bron van inspiratie.

Het tijdschrift verwelkomt bijdragen in het Nederlands en het Engels.

Vanaf januari 2021 wordt TSEG – The Low Countries Journal of Social and Economic History namens het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) en het Nederlands Economisch-Historisch Archief (NEHA) uitgegeven door Universitaire Pers Leuven.


“De TSEG-dossiers zijn waardevol om te gebruiken in het onderwijs: je kunt mooi laten zien hoe een wetenschappelijk debat wordt gevoerd.”
— Ariadne Schmidt, Universiteit Leiden 

“Ik kijk TSEG altijd in vanwege de recensies omdat zij een volledig overzicht bieden van  publicaties op sociaaleconomisch gebied in de Lage Landen.”
— Marcel van der Linden, IISG (Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis) 

“Ons team heeft hard aan het artikel gewerkt. Prachtig om het nu in druk te zien en er mooie reacties op te krijgen.”  
— Pascal Konings, Team Esta (TSEG 1/2023)Journal Board

Executive Editor:  Marion Pluskota, Leiden University
Co-executive Editor: Jeroen Puttevils, Antwerpen University
Managing Editor: Astrid Verburg, International Institute of Social History

Editorial Board:
Corinne Boter, Utrecht University
Sanne Muurling, Radboud University Nijmegen
Dennie Oude Nijhuis, Leiden University
Eline Poelmans, Leuven University
Wouter Ryckbosch, Free University Brussels
Rose Spijkerman, International Institute of Social History
Antoon Vrints, Ghent University

For proposals and submissions, contact info@tseg.nl
For more information on the journal visit: tseg.nl

Open Access journal with a print edition
3 issues annually (May / September / December)
Online ISSN: 2468-9068
Print ISSN: 1572-1701
Online available via www.openjournals.nl

Subscription fees print edition (3 issues per year)*

Institutional     € 120,00
Individual        € 60,00
Student            € 35,00

Per issue          € 20,00 (excl. postage)

* Subscription prices include VAT, and postage and handling charges for subscribers within Benelux. For subscribers outside Benelux a postage fee is applicable.
** Library agents receive 10% discount on online subscriptions. When ordering more than 10 subscriptions we offer 12% discount and for more than 20 subscriptions a discount of 15% is applicable. For more information, please contact orders@lup.be