Leren oplossen van wiskundige context-problemen in de bovenbouw van de basisschool

E. De Corte and Lieven Verschaffel

Regular price €0.00 Sale

Monograph - free ebook - PDF

Theoretische en empirische achtergrond
 1. Eindtermen voor het leergebied wiskunde in Vlaanderen
 2. Een model van vaardig probleemoplossen
 3. Tekorten bij leerlingen in verband met het oplossen van wiskundige toepassingsproblemen
 4. Oorzaken van de vastgestelde tekorten
 5. Construerende onderzoekingen
 • Beschrijving van de krachtige leeromgeving
  1. Doelstellingen van de leeromgeving
  2. Pijlers van de leeromgeving
  3. Samenstelling van het programma
  4. Het E.H.B.O. boekje
  5. Verloop en begeleiding van het groepswerk
  6. Begeleiding vanwege het onderzoeksteam
 • Onderzoeksmethode en -vragen
  1. Methode
  2. Onderzoeksvragen en -hypothesen
 • Resultaten
  1. Effect van de leeromgeving op de vaardigheid van de leerlingen in het oplossen van vraagstukken
  2. Effect van de leeromgeving op de houdingen en opvattingen van de leerlingen (tegen)over vraagstukken
  3. Effect van de leeromgeving op de leervorderingen van de leerlingen voor het vak wiskunde
  4. Effect van de leeeromgeving op de kwaliteit van de oplossingsprocessen van de leerlingen
  5. Effect van initieel vaardigheidsniveau op de leerwinst van de leerlingen
  6. Mate van implementatie van de leeromgeving door de leerkrachten, en samenhang met de leerwinst van de leerlingen
  7. Beleving en appreciatie van de leeromgeving door de leerkrachten
 • Samenvatting, discussie en beleidsadviezen
  1. Samenvatting
  2. Verklaring voor de positieve effecten
  3. Methodologische kanttekeningen
  4. Suggesties voor de verbetering van de leeromgeving en voor verder onderzoek
  5. Beleidsadviezen
 • Referenties en bijlagen

 • Format: Monograph - free ebook - PDF

  Size: 240 × 160 mm

  ISBN: 9789061868972

  Publication: August 17, 1998

  Series: Studia Paedagogica 22

  Languages: Dutch; Flemish

  Stock item number: 45983

  Download: https://books.google.be/books?id=mPn7NKUxdPwC&printsec=frontcover&hl=nl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false