Leervaardigheid bevorderen in het hoger onderwijs

Een ontwerponderzoek bij eerstejaarsstudenten

Chris Masui

Regular price €0.00 Sale

Monograph - free ebook - PDF

Inleiding

Hoofdstuk 1 - Het praktijkprobleem

 1. Het praktijkprobleem

 2. Oorzaken voor gebrek aan rendement

Hoofdstuk 2 - Metacognitieve kenmerken van expertstudenten

 1. Omschrijving van metacognitie

 2. Metacognitie in theorieën en modellen over leren en probleemoplossen
 3. Metacognitie in empirisch onderzoek

Hoofdstuk 3 - Affectieve en conatieve kenmerken van expertstudenten

 1. Omschrijving van affectieve en conatieve vaardigheden

 2. Het belang van affectieve en conatieve vaardigheden empirisch ondersteund

Hoofdstuk 4 - De selectie van kennis en vaardigheden, het onderzoeksdesign, de onderzoeksvragen en het conceptueel model

 1. Selectie van metakennis, metacognitieve, affectieve en conatieve vaardigheden

 2. Onderzoeksopzet

Hoofdstuk 5 - Ontwerp van een krachtige onderwijsleeromgeving

 1. Uitgangspunten

 2. Kenmerken van de interventie

Hoofdstuk 6 - Meetinstrumenten

 1. De voormetingen

 2. Kennistest metacognitieve, affectieve en conatieve vaardigheden
 3. Gebruik en transfer van leeractiviteiten
 4. Effectiviteit van de interventie gemeten via de inventarisatie van leerervaringen
 5. Studieresultaten

Hoofdstuk 7 - Concretisering van de interventie

 1. Samenstelling van de proefgroepen

 2. Begeleidingsaanbod in het eerste kandidaatsjaar TEW / HI inclusief de tweede controlegroep
 3. Interventies in de experimentele groep
 4. Interventies in de eerste controlegroep

Hoofdstuk 8 - Effecten van de interventie

 1. Kennis van leeractiviteiten

 2. Gebruik van leeractiviteiten
 3. Transfer van leeractiviteiten
 4. Effecten in zelfrapporteringsvragenlijsten
 5. Studieresultaten

Hoofdstuk 9 - Samenvatting, conclusies en discussie

 1. Samenvatting

 2. Discusssie

English Summary
Bibliografie
Bijlagen

Format: Monograph - free ebook - PDF

Size: 240 × 160 mm

ISBN: 9789058672148

Publication: August 01, 2002

Series: Studia Paedagogica 31

Languages: Dutch; Flemish

Stock item number: 45937

Download: https://books.google.be/books?id=zYawqPHs9DAC&printsec=frontcover&hl=nl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false