Tableaux Vivants

Opstellen over taal-en-onderwijs, aangeboden aan Mark Debrock

Jean Binon and Piet Desmet

Regular price €0.00 Sale

Edited volume - free ebook - PDF

LUIK 1 - VOLET 1 : DIDACTIQUE DES LANGUES ROMANES Grammaticographie pédagogique et enseignement / apprentissage de la grammaire P. DESMET - Le rôle de la grammaire dans l'enseignement/apprentissage du français langue étrangère B. LAMIROY - Terminologie et analyse syntaxique en français et en néerlandais: comparaison de deux traditions grammaticales L. MELIS - Innovations et confusions dans la terminologie grammaticale: le déterminant du nom Le français parlé et les études de corpus P. MERTENS - Les corpus de français parlé Elicop: consultation et exploitation D. FLAMENT-BOISTRANCOURT - Et au niveau tarifs, ça donne quoi ?: l'éclairage du corpus LANCOM sur le mot niveau N. NOUWEN - Le conditionnel dans les corpus et dans les pratiques de classe Lexicographie pédagogique et enseignement / apprentissage du vocabulaire N. DELBECQUE - De multimediale aanpak van de woordenschatstudie Spaans S. VERLINDE, T. SELVA, J. BINON - Dictionnaires électroniques et apprentissage du vocabulaire Enseignement / apprentissage des compétences réceptives et productives J. ULBURGHS - Comment rendre les activités à l'audition plus attrayantes, plus efficaces dans la classe ? Quelques suggestions C. STORMS - Enseigner l'histoire du roman des XIIe et XIIIe siècles W. CLIJSTERS - MENTOR, projet-pilote de construction de modules d'enseignement-apprentissage de LE à l'aide des NTIC M. GOYENS - L'apprentissage semi-autonome dans un cours universitaire de rédaction textuelle en FLE M. PIERRARD - Communicativité de l'enseignement et efficacité de l'appropriation: le français et l'anglais dans les écoles secondaires en Flandre La francophonie P. SWIGGERS - L'enseignement des langues en contexte écolinguistique: l e français en Afrique LUIK 2 - VOLET 2: ONDERWIJSBELEID EN ONDERWIJSVERNIEUWING Taalverwerving en taalonderwijs : tendensen in onderzoek R. DE KEYSER - Recent developments in educational research and their implications for research on language learning - a plea for collaborative research J. VAN ISEGHEM - Een pleidooi voor construerend onderzoek over mondelinge taalvaardigheid in het schoolvak Nederlands L. SERCU - The acquisition of intercultural communicative competence in a foreign language. Major challenges involved in developing a research area. J. HULSTIJN - De verwerving van automatisch beschikbare kennis van een vreemde taal. Een empirische benadering De opleiding van leraren in internationaal perspectief J. BINON - De opleiding tot leraar Frans in Vlaanderen in historisch perspectief. Van didactiek Frans moedertaal tot didactiek Frans tweede/vreemde taal G. KELCHTERMANS - Een driehoeksverhouding in Hanoi. Over de universitaire expert in educatieve ontwikkelingssamenwerking P. VERLÉ, A. KONGS and I. UYTTERSPROT - International cooperation with developing countries in the education sector - case study Vietnam Onderwijsvernieuwing: de kloof tussen theorie en praktijk overbrugd R. VANDENBERGHE - Onderwijsvernieuwing: van slogans naar gefundeerde inzichten E. DE CORTE, L. VERSCHAFFEL en P. OP 'T EYNDE - Onderwijspsychologie en vakdidactiek als ontwerpwetenschappen Innovatie van het Hoger Onderwijs: kwaliteit herbekeken E. VAN AVERMAET - Kwaliteitszorg: een knecht met veel meesters F. LAMMERTYN - De democratisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen. Status quaestionis en kanttekeningen bij het onderzoek. E. LAGA en J. ELEN - ICT: hefboom voor consolidering en optimalisering van de kwaliteit van het universitair onderwijs J. LOWYCK - Ontwerpen van complexe leeromgevingen

Format: Edited volume - free ebook - PDF

Size: 240 × 160 mm

ISBN: 9789058672117

Publication: November 29, 2000

Series: Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis - Series A (hardcover) 28

Languages: French

Stock item number: 46287

Download: https://books.google.be/books?id=tBPTO4E8xHkC&printsec=frontcover&hl=nl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false