Rekenen of algebra?

Gebruik van en houding tegenover rekenkundige en algebraïsche oplossingswijzen bij toekomstige leerkrachten

Patrick Onghena, Lieven Verschaffel, and Wim Van Dooren

Regular price €0.00 Sale

Monograph - free ebook - PDF

Rekenkunde en algebra: een conceptuele analyse

 1. Kenmerken van rekenkundige en algebraïsche oplossingswijzen
 2. Rekenkundige en algebraïsche vraagstukken
 • Empirisch onderzoek in verband met het leren van algebra en algebraïsch probleemoplossen
  1. Moeilijkheden bij het leren van algebra
  2. Oplossingsmethoden voor vraagstukken
 • Onderzoek van Schmidt
  1. Situering en onderzoeksvraag
  2. Onderzoeksmethoden
  3. Resultaten
  4. Conclusies
 • Situering en onderzoeksvragen
  1. Situering van het eigen onderzoek tegenover het onderzoek van Schmidt
  2. Algemene onderzoeksvragen
 • Methode en analyse
  1. Proefpersonen
  2. Meetinstrumenten
  3. Analyse
 • Hypothesen en predicties
  1. Onderzoeksvraag 1
  2. Onderzoeksvraag 2
  3. Onderzoeksvraag 3
 • Resultaten
  1. Onderzoeksvraag 1
  2. Onderzoeksvraag 2
  3. Onderzoeksvraag 3
  4. Analyse van de schriftelijke verantwoordingen op de vragenlijst
 • Conclusie en discussie
  1. Conclusies met betrekking tot de drie onderzoeksvragen
  2. Discussie
 • Referenties
 • Lijst van tabellen en figuren
 • Bijlage 1: vraagstukkentoets
 • Bijlage 2: vragenlijst

Format: Monograph - free ebook - PDF

Size: 240 × 160 mm

ISBN: 9789058671042

Publication: March 20, 2001

Series: Studia Paedagogica 30

Languages: Dutch; Flemish

Stock item number: 46162

Download: https://books.google.be/books?id=nlkD3pRLqoUC&printsec=frontcover&hl=nl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false