Van ontdekking tot ontwrichting

Amerika na 1492 in intercultureel perspectief

Johan Verberckmoes, Guy Putseys, Tim Puttevils, Herman Sterckx, Sophie Verreyken, and Karel Van Nieuwenhuyse

Regular price €17.50 (including 6% VAT) Sale

Textbook - paperback

VIEW Textbook - ebook

Recente inzichten over de ontdekkingsreizen en de ontwikkelingen in Amerika na 1492
De beeldvorming over de ‘Nieuwe Wereld’ was de voorbije decennia aan fundamentele veranderingen onderhevig. Het perspectief bleef echter vaak westers. Dit vijfde volume in de reeks Historisch denken volgt zowel de voetstappen van de veroveraars als van de overwonnenen. Van ontdekking tot ontwrichting analyseert chronologisch de gebeurtenissen in Amerika na 1492. De ‘ontdekking’ van Amerika door Columbus resulteerde in een ontmoeting met de oorspronkelijke bewoners van het continent, waarna de ontginning van het grondgebied begon, die een enorme ontwrichting met zich meebracht. De vier thema’s – ontdekking, ontmoeting, ontginning en ontwrichting – worden belicht vanuit een intercultureel perspectief van ‘wederkerigheid’ en steunen op de meest recente historiografie. Daarbij gaat speciale aandacht naar de rol van vrouwen in de ‘Nieuwe Wereld’. In een tweede deel krijgt de lezer aan de hand van een waaier aan historische bronnen een didactische vertaling geschikt voor leerlingen van de tweede graad secundair onderwijs, helemaal conform de nieuwe eindtermen geschiedenis.

Van ontdekking tot ontwrichting is een aanrader voor geschiedenisleerkrachten, zowel in lager als secundair onderwijs, en al wie geïnteresseerd is in de ontdekkingsreizen, interculturele contacten, vrouwengeschiedenis en Amerika na 1492.


Format: Textbook - paperback

Size: 230 × 170 mm

120 pages

ISBN: 9789462702486

Publication: February 15, 2021

Series: Historisch denken 4

Languages: Dutch; Flemish

Guy Putseys was gedurende bijna twee decennia als praktijklector verbonden aan de Specifieke Lerarenopleiding Geschiedenis van de KU Leuven.
Herman Sterckx is als praktijklector verbonden aan de educatieve master cultuurwetenschappen – vakdidactiek geschiedenis van de KU Leuven.
Johan Verberckmoes is als hoogleraar verbonden aan de onderzoeksgroep Geschiedenis van de Nieuwe Tijd van de KU Leuven.
Karel Van Nieuwenhuyse is als hoofddocent geschiedenisdidactiek coördinator van de educatieve master cultuurwetenschappen aan de KU Leuven.
Sophie Verreyken werkt aan de KU Leuven aan een doctoraat over de huwelijken van Hispano-Vlaamse elites in de Habsburgse Nederlanden.
Tim Puttevils is pedagogisch begeleider cultuurwetenschappen en geschiedenis bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen.