De lectuur van het verleden

Opstellen over de geschiedenis van de geschiedschrijving aangeboden aan Reginald de Schryver

Jo Tollebeek

Regular price €0.00 Sale

Edited volume - free ebook - PDF

Een bio-bibliografie

  • Een heer van stand in het historisch bedrijf. Een portret van Reginald de Schryver

  • Bibliografie van Reginald de Schryver 1963-1998
  • Licentiaatsverhandelingen en proefschriften, gemaakt onder leiding van Reginald de Schryver binnen het departement Geschiedenis van de K.U.Leuven 1970-1998

Opstellen over de geschiedenis van de geschiedschrijving

  • Ter inleiding

  • De nabijheid van de literatuur
  • Vormen van geschiedschrijving in een Bourgondische en vroegmoderne context
  • De studie van het verleden als wetenschappelijke discipline
  • De geschiedenis en de natie
  • In het teken van oorlogen en omwentelingen
  • De historicus en het publieke debat

Register van persoonsnamen

Format: Edited volume - free ebook - PDF

Size: 240 × 160 mm

ISBN: 9789061868934

Publication: October 19, 1998

Series: Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis - Series A (hardcover) 24

Languages: Dutch; Flemish

Stock item number: 45718

Download: https://books.google.be/books?id=BfcW1sZD4cgC&printsec=frontcover&hl=nl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

Jo Tollebeek is professor of Cultural History at KU Leuven.