Album van een wetenschappelijke wereld / Album of a Scientific World

De Leuvense universiteit omstreeks 1900 / The University of Louvain around 1900

Geert Vanpaemel, Mark Derez, and Jo Tollebeek

Regular price €22.50 (including 6% VAT) Sale

Edited volume - hardback

Omstreeks 1900 maakte de Leuvense fotograaf Edouard Morren een unieke fotoreportage over de Leuvense universiteitsgebouwen. De 78 foto's werden ingebonden in een luxueus foto-album, dat op het Leuvense universiteitsarchief wordt bewaard. Deze vernieuwde uitgave maakt het album nu toegankelijk voor een ruim publiek en voorziet het van commentaar. De foto's laten ons toe een rondgang te maken langs de toenmalige universiteitsgebouwen: auditoria, laboratoria, tekenzalen en snijzalen, leeszalen en boekerijen, de universitaire apotheek, de melkerij en de brouwerij van het Landbouwinstituut. Van heel wat getoonde interieurs waren geen afbeeldingen bekend. Het boek biedt niet alleen een vrij volledig overzicht van de hele universiteit, het besteedt ook ruim aandacht aan de laboratoria die getuigen van de opkomende verwetenschappelijking van het academisch onderwijs.

Around 1900 the Louvain photographer Edouard Morren made a unique photo report of the university buildings. The 78 photographs were bound in a luxurious album, which is now preserved at the Louvain university archives. This new edition reproduces the numerous views of the most important sites of the university as well as photo's of interiors that had never been documented before. A special focus is on the various laboratory facilities, that testify to the emerging scientific tradition of the university.

Voorwoord
Preface

Academisch erfgoed
Academic heritage

Van studium generale tot research university
From
studium generale to research university

De hedendaagse instelling: enkele feiten en cijfers
The contemporary institution: a few facts and figures

De universiteit omstreeks 1900 in een fotoalbum
The university around 1900 in a photograph album

Fotoalbum
Photograph album

Beknopte literatuurlijst
Brief bibliography

Dankwoord
Acknowledgements

Format: Edited volume - hardback

Size: 210 × 297 × 10 mm

227 pages

ISBN: 9789058678034

Publication: January 23, 2012

Series: Lovaniensia - 600 Years KU Leuven 30

Languages: Dutch; Flemish | English

Stock item number: 65495

Geert Vanpaemel is emeritus professor wetenschapsgeschiedenis aan KU Leuven. Geert Vanpaemel is professor emeritus of the history of science at KU Leuven.
Jo Tollebeek is professor of Cultural History at KU Leuven.

Mark Derez is archivaris aan het universiteitsarchief (Katholieke Universiteit Leuven).


Inspirerend naslagwerk
Wie geïnteresseerd is in de geschiedenis van de KU Leuven, zal zijn hart ophalen aan dit boek. Het is een uniek naslagwerk dat in deze aangepaste uitgave gered is van de vergetelheid. Ook voor onderzoekers is het een uniek werk: er is misschien meer dan een eeuw voorbij, maar het beeld dat deze collectie schetst, zal voor velen waarschijnlijk vertrouwd aanvoelen. De nauwgezetheid en nauwkeurigheid waarmee er toen aan wetenschap werd gedaan, vormt ook nu nog altijd de basis van universitair onderzoek. Verder vertelt het boek ook heel sterk over de trots en de harde inzet die vele academici aan de dag legden. Terugkijken naar dit verleden kan dan ook zeker inspireren voor de toekomst.

Tom Van Daele, LAPP Boekentips


 

'Sommige foto's bieden een unieke tot dusver onbekende inkijk in bepaalde gebouwen. Opzienbarend is bijvoorbeeld de inrichting van de Universiteitshal, die door de brand van augustus 1914 geheel verloren ging.'
De Streekkrant, 22 februari 2012


 

Pas ontdekte beelden bieden unieke blik op unief
Nieuwsblad, 14 februari 2012


 

Het boek biedt een originele en brede inkijk in het leven van de universiteit die wij niet meer kennen, maar die wel de onze is. Alleen al daarom verdient het een plaats in uw bibliotheek.
Campuskrant, jaargang 23 nr. 5 (1 februari 2012)