Economie. Een inleiding: oefeningen

André Watteyne (Editor), Dries Heyte (Editor), Stephan Weemaes (Editor),

Category: Economy, Nederlandstalige uitgaven - handboek

Language: Dutch

ISBN: 9789058679826

Publication date: April 2, 2014

€24.90 (including 6% VAT)

Buy Now

Size: 240 x 160 x 10 mm

Stock item: 103927

Standard delivery time for print books:

For Belgium: 5 to 8 working days

For EU: 2 to 3 weeks

For other countries: 4 to 5 weeks

SHARE

Hier vindt u de oplossingen >

Economie, een inleiding: oefeningen vormt één geheel met het handboek Economie, een inleiding (editie 2013) van André Decoster (red.). Het is een onontbeerlijk studiemiddel om zich de leerstof uit het handboek eigen te maken. Bij elk hoofdstuk uit het handboek zijn open vragen en meerkeuzevragen voorzien die samen de volledige leerstof omvatten. De volgorde van de vragen respecteert de opbouw en de structuur van het handboek.

Doorheen het boek evolueert de vraagstelling van relatief eenvoudig tot behoorlijk moeilijk. Ook binnen een open vraag kan de moeilijkheidsgraad van de deelvragen nog oplopen. De echt moeilijke vragen zijn niet toegevoegd om je te ontmoedigen, maar om je uit te dagen jouw eigen grenzen te verkennen.

De stapsgewijs uitgewerkte oplossingen van de oefeningen zijn te vinden op de website www.upl.be/economie. Met deze ‘delocalisatie’ van de antwoorden hopen we je te stimuleren om eerst eigen antwoorden te formuleren en pas nadien na te gaan of je op het juiste spoor zit. Wie meteen het antwoord kan bekijken, leert veel minder bij dan wie eerst zonder hulp het juiste antwoord zoekt. De website geeft de auteurs ook de mogelijkheid om de antwoorden voortdurend bij te werken aan de hand van feedback van de lezers. Opmerkingen en suggesties zijn steeds welkom op economie@upl.be.

Dit oefenboek actief gebruiken is een uitstekende manier om de opgedane kennis uit het handboek te toetsen, zowel in een schoolse context – enkele vragen werden uit vroegere examens geput – als in het kader van zelfstudie. De auteurs hopen met dit oefenboek te kunnen bijdragen aan het economisch inzicht van wie het handboek Economie, een inleiding moet of wil studeren.

Auteurs: André Watteyne & Dries Heyte. Deze auteurs zijn verbonden aan de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de Campus Kortrijk van de K.U.Leuven. Verder werkten mee aan dit boek: Stephan Weemaes, Tine Osaer en Annelies Clijsters.

INLEIDING

OEFENINGEN HOOFDSTUK 1
WAAROVER EN HOE DENKEN ECONOMEN?

OEFENINGEN HOOFDSTUK 2
MENSEN, INSTITUTIES EN MARKTEN

OEFENINGEN HOOFDSTUK 3
VRAAG EN AANBOD

OEFENINGEN HOOFDSTUK 4
ELASTICITEITEN EN SCHOKKEN

OEFENINGEN HOOFDSTUK 5
DE CONSUMENT

OEFENINGEN HOOFDSTUK 6
DE ONDERNEMING ALS ORGANISATIE

OEFENINGEN HOOFDSTUK 7
PRODUCTIE EN KOSTEN

OEFENINGEN HOOFDSTUK 8
VOLMAAKTE MEDEDINGING

OEFENINGEN HOOFDSTUK 9
MONOPOLIE

OEFENINGEN HOOFDSTUK 10
ONVOLMAAKTE MEDEDINGING EN PRODUCTDIFFERENTIATIE

OEFENINGEN HOOFDSTUK 11
DE ARBEIDSMARKT

OEFENINGEN HOOFDSTUK 12
PUBLIEKE GOEDEREN EN EXTERNE EFFECTEN

OEFENINGEN HOOFDSTUK 13
VERDELING EN HERVERDELING

OEFENINGEN HOOFDSTUK 14
MACRO-ECONOMISCHE ANALYSE: WAT EN WAAROM?

OEFENINGEN HOOFDSTUK 15
DE NATIONALE REKENINGEN

OEFENINGEN HOOFDSTUK 16
HET BBP DOORHEEN TIJD EN RUIMTE

OEFENINGEN HOOFDSTUK 17
ECONOMISCHE GROEI

OEFENINGEN HOOFDSTUK 18
GELD EN HET BANKWEZEN

OEFENINGEN HOOFDSTUK 19
FINANCIà‹LE MARKTEN

OEFENINGEN HOOFDSTUK 20
DE VRAAGZIJDE: DE REà‹LE SFEER

OEFENINGEN HOOFDSTUK 21
HET IS-LM/TR-MODEL

OEFENINGEN HOOFDSTUK 22
HET AGGREGATIEVE AANBOD

OEFENINGEN HOOFDSTUK 23
HET AV-AA-MODEL

OEFENINGEN HOOFDSTUK 24
WISSELMARKTEN

OEFENINGEN HOOFDSTUK 25
GLOBALISERING: INTERNATIONALE HANDEL

OEFENINGEN HOOFDSTUK 26
GLOBALISERING: INTERNATIONALE KAPITAAL STROMEN & MIGRATIE

André Watteyne

Dries Heyte

Stephan Weemaes

Related titles