Wetenschap voor een nieuwe wereld

Lessen voor de eenentwintigste eeuw

Pieter d'Hoine (Editor), Bart Pattyn (Editor),

Series: Lessen voor de eenentwintigste eeuw 30

Category: General Science, Nederlandstalige uitgaven - handboek

Language: Dutch

ISBN: 9789462704237

Publication date: March 1, 2024

€34.50 (including 6% VAT)

Buy Now

Number of pages: 300

Size: 240 x 160 x 25 mm

Stock item: 159492

Standard delivery time for print books:

For Belgium: 5 to 8 working days

For EU: 2 to 3 weeks

For other countries: 4 to 5 weeks

Series: Lessen voor de eenentwintigste eeuw 30

Category: General Science, Nederlandstalige uitgaven - handboek

Language: Dutch

ISBN: 9789462704015

Publication date: March 18, 2024

€44.50 (including 6% VAT)

Buy Now

Number of pages: 300

Size: 240 x 160 x 25 mm

Stock item: 159493

Standard delivery time for print books:

For Belgium: 5 to 8 working days

For EU: 2 to 3 weeks

For other countries: 4 to 5 weeks

SHARE

Interfacultaire lessenreeks over mens, maatschappij en wetenschap

Onze vertrouwde wereld verandert razendsnel. Terwijl het publieke debat overstemd wordt door het wapengekletter in Oekraïne en Israël sluimert in Oost-Congo al decennialang een grootschalig maar vergeten conflict. Pogingen om een einde te maken aan dit ontwrichtende geweld liepen tot nog toe spaak. Hoe kan de internationale gemeenschap bijdragen tot vredesopbouw in deze verscheurde regio? Door de aanwezigheid van waardevolle grondstoffen als kobalt, coltan en koper heeft het conflict in Congo een mondiale dimensie. De energietransitie wakkert de belangstelling in de minerale rijkdommen van de regio aan. Vormt de recente interesse van China in het Afrikaanse continent de voorbode van een nieuwe wereldorde?

Ook in andere domeinen vinden ingrijpende veranderingen plaats. De digitale revolutie en artificiële intelligentie transformeren onze omgang met taal, geld, werk en zelfs religie. Migratiestromen leiden tot een toenemende verstedelijking wereldwijd. Dichter bij huis manifesteren ze zich in een multidiverse samenleving waarin onder meer zorg en rechtspraak met nieuwe uitdagingen worden geconfronteerd. Biedt het verleden ons aanknopingspunten om toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden? Of moeten we onze hoop veeleer stellen in technologie en kunst om ons een nieuwe wereld voor te stellen?

Met bijdragen van Séverine Autesserre (Barnard College / Columbia University), Sara Van Hoeymissen (Koninklijke Militaire School), Merlijn Hurx (KU Leuven), Ben Derudder (KU Leuven), Birgitte Schoenmakers (KU Leuven), Gertjan Verdickt (KU Leuven), Frank Fleerackers (KU Leuven), Tim Van de Cruys (KU Leuven), Geert Deconinck (KU Leuven), Stéphane Symons (KU Leuven), Joris Geldhof (KU Leuven), Marijke Proesmans (KU Leuven), Nicky Dries (KU Leuven), Tim Van Hoolst (KU Leuven), Peter Rober (KU Leuven).

VOORWOORD

DE FRONTLINIE VAN VREDE IN OOST-CONGO
Séverine Autesserre
Luca
Vredesopbouw van onderuit
Het eiland Idjwi
De Ruzizi-vlakte
De Peace Inc.-aanpak
Somaliland
Richtlijnen voor duurzame vredesopbouw

CHINA-AFRIKA-RELATIES EN DE CONTOUREN VAN EEN NIEUWE WERELDORDE
Sara Van Hoeymissen
De komst van China naar Afrika
Afrika en het Westen in een multipolaire wereld
Wat betekent Afrika voor China?
Wat betekent China voor Afrika?
Conclusie

HET SUCCES VAN STEDELIJKE DELTA’S. BOUWEN IN HET VERLEDEN ALS VOORBEELD VOOR DE TOEKOMST?
Merlijn Hurx

DE XXISTE EEUW: EEUW VAN DE STAD?
Ben Derudder
Het stedelijke tijdperk als scharniermoment
Voornaamste verstedelijkingspatronen
Wat steden zo bijzonder maakt
Consequenties van een verstedelijkte wereld

ZORG ONDER DE TOREN VAN BABEL. DE UITDAGINGEN EN REALITEIT VAN ZORG IN EEN DIVERSE SAMENLEVING
Birgitte Schoenmakers
Uitdagingen in cultuurdiverse zorg
Diversiteit versus cultuur
Terminologie: framing en stereotypering
Sociale determinanten
Cultuursensitief versus cultuurspeciek
Gezondheid van de diverse groepen
Kruispuntdenken en dubbelzijdig kompas: competenties ­
Interculturele competenties
Inclusieve zorg
Communicatie en gezondheidsvaardigheden
SOLK
Bijzondere topics in gezondheidszorg
Besluit ­

DE TOEKOMST VAN GELD
Gertjan Verdickt

  1. Wat is geld?
  2. Welke vormen van geld zijn er?
  3. Vanwaar komen cryptomunten?
  4. Waar gaan we naartoe?

HET VEL VAN DE RECHTER. OVER DE ONDERHUID VAN RECHT EN SAMENLEVING
Frank Fleerackers
1. Botsende overtuigingen
2. Onder-handelen
3. Interactiviteit
4. Juridische conlictanalyse
5. Integriteit
6. Law in (Inter)action
7. Casusgedrevenheid
8. Rearranging the deckchairs on the Titanic
9. Casusgedrevenheid herbekeken
10. Juridische conlictanalyse als attitude

KUNSTMATIGE PRAATJESMAKERS. DE WERKING VAN RECENTE AI-TAALMODELLEN, ZOALS CHATGPT
Tim Van de Cruys
1. Inleiding
2. Een taalmodel
3. De bouwstenen van een generatief taalmodel
4. Beperkingen
5. Conclusie

3D-ENERGIEVOORZIENING VOOR HET VOLGENDE DECENNIUM. DECENTRAAL DATAGESTUURD DEFOSSILISEREN
Geert Deconinck
Globale en Europese context
3D: decentraal datagestuurd defossiliseren
Flexibiliteit en vraagsturing
Besluit

AT THE STILL POINT OF THE TURNING WORLD. KAN KUNST DE WERELD REDDEN?
Stéphane Symons

HOE EEN DEFECT EIWIT CORRIGEREN? HET SUCCESVERHAAL VAN MUCOVISCIDOSE
Marijke Proesmans
1. Inleiding
2. Ziektebeeld
3. Genetica
4. Historiek
5. Symptomatische behandeling van CF
6. Ziektemonitoring
7. Neonatale screening
8. Inzicht in het effect van de mutaties op eiwitaanmaak en-functie
9. Ontdekking van de CFTR-modulatoren
10. Mogelijkheden voor mensen met CF zonder F508del?
11. Organoïden of minidarmpjes
12. Mucozorg in België
13. Samenvatting

VIRTUELE RITUELEN
Joris Geldhof
Inleidende beschouwingen
Een paar voorbeelden
Een eerste theoretische terreinverkenning
Het opnemen en digitaal verspreiden van rituelen
Het creëren van online rituelen
Kritische perspectieven
Een besluit in de vorm van een aantal stellingen

HOE MOETEN WE ONS DE (VERRE) TOEKOMST VAN WERK INBEELDEN?
Nicky Dries
Inleiding
Technologisch determinisme versus kritische stemmen in het publieke debat
Media-analyse van het publieke debat over detoekomst van werk
Conclusie: de toekomst is wat we ervan maken

VERKENNING VAN OCEANEN IN JUPITERS IJSMANEN MET DE JUICE-SONDE
Tim Van Hoolst
Inleiding
Ontdekking van de galileïsche manen
Basiskenmerken van Jupiter en zijn manen
Interne structuur en samenstelling vanijsmanen
JUICE op weg naar Jupiter
De JUICE-sonde en haar instrumenten
Onderzoek van het binnenste van de Galileïsche ijsmanen met JUICE

GEZINSGEHEIMEN EN SELECTIEVE ONTHULLING
Peter Rober & Eva Deslypere
Inleiding
Klinische gevalstudies
Auto-etnografie
Studie van een auto-etnograsche documentaire
Interviewstudies op het gebied van medisch geassisteerde voortplanting
De studie van een autobiografische roman
Interviewstudies op het gebied van rouw
Ontrouw in de relatie en selectieve onthulling
Een auto-etnografisch onderzoek van het eigen gezin van een gezinstherapeut
Gezinsgeheim en selectieve openheid

LIJST VAN DE AUTEURS

Pieter d'HoineORCID icon

Pieter d’Hoine is hoogleraar antieke wijsbegeerte verbonden aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte, KU Leuven.

Pieter d’Hoine is Assistant Professor of ancient philosophy and intellectual history at the Institute of Philosophy, KU Leuven.

Bart PattynORCID icon

Bart Pattyn is hoogleraar ethiek aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte en directeur van het Overlegcentrum voor Ethiek van de KU Leuven.

Related titles