Europese wijsbegeerte

Een historische inleiding

Gerd Van Riel (Author), Guy Claessens (Author),

Category: Nederlandstalige uitgaven - handboek, Philosophy

Language: Dutch

ISBN: 9789462704206

Publication date: August 14, 2024

€30.00 (including 6% VAT)

COMING SOON
Available to pre-order two weeks before date of publication.

Number of pages: 312

Size: 234 x 156 x mm

Standard delivery time for print books:

For Belgium: 5 to 8 working days

For EU: 2 to 3 weeks

For other countries: 4 to 5 weeks

SHARE

Onontbeerlijk handboek over de historiciteit van de filosofie – herziene editie 2024.

Filosofie is wezenlijk historisch. Zo zijn de verwondering die haar drijft en haar “eeuwige” vragen gebonden aan de specifieke context waarin ze ontstaan. De antwoorden zijn interpretaties van de werkelijkheid ingegeven door de tijdsgeest én door confrontatie met vroegere beschouwingen. Om het met de woorden van G.W.F. Hegel te zeggen: “Die Philosophie ist ihre Zeit in Gedanken erfasst.” Daarnaast is de geschiedenis ook wezenlijk voor de wijsbegeerte omdat de historiciteit zelf een onderdeel vormt van de filosofische reflectie. Onze omgang met de geschiedenis situeert zich, net zoals deze historische inleiding tot de wijsbegeerte, tegen de achtergrond van onze tijdsgeest.

Europese wijsbegeerte. Een historische inleiding bespreekt de historiciteit van de filosofie in deze dubbele betekenis. Het eerste deel geeft een overzicht van de filosofische rationaliteit van de Griekse oudheid tot de hedendaagse periode. Het tweede deel benadert wijsbegeerte als historisch-hermeneutische wetenschap. Deze herziene editie biedt ook ruimte aan actuele thema’s zoals canon, diversiteit, feminisme en postkolonialisme.

Gerd Van RielORCID icon

Gerd Van Riel is professor of ancient philosophy at the KU Leuven Institute of Philosophy.

Gerd Van Riel is als gewoon hoogleraar antieke filosofie verbonden aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (De Wulf-Mansioncentrum) van de KU Leuven. Zijn specialisatiedomein is de filosofie van Plato en de Platoonse traditie.

Guy ClaessensORCID icon

Guy Claessens is postdoctoral researcher at the KU Leuven Institute of Philosophy.

Guy Claessens is als gastdocent verbonden aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (De Wulf-Mansioncentrum) van de KU Leuven. Hij is gespecialiseerd in de receptie van de antieke wijsbegeerte en in de theorie van de geschiedschrijving.

Een zoveelste overzicht van de geschiedenis van de filosofie? Dat zou je kunnen denken bij het lezen van de kaft, maar dit boek biedt wel echt meer. Gerd Van Riel en Guy Claessens, belden verbonden aan het Hoger lnstituut voor Wijsbegeerte van de K.U.Leuven, beperken zich niet tot een loutere beschrijving van de ideeen van de grate filosofen. Volgens hen moeteen historische inleiding op de filosofie zich ook concentreren op de manier waarop de wijsbegeerte haar eigen geschiedenis in het denken integreert.
Als handboek biedt dit boek toch dat ietsje meer dan geïnteresseerden verwachten. Een kijk op een filosofische geschiedenis die niet alleen beschrijft, maar ook uitdaagt tot verder denken.
Willy Deckers, De Leeswolf, 2012, jaargang 18, nr 1, februari

Related titles