Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

Alles verandert altijd – Herziene editie

Lieven D'hulst (Editor), Chris Van de Poel (Editor),

Category: Linguistics, Literature, Nederlandstalige uitgaven - handboek

Language: Dutch

ISBN: 9789462703872

Publication date: January 29, 2024

€29.50 (including 6% VAT)

Buy Now

Number of pages: 300

Size: 230 x 170 x 16 mm

Funded by: KU Leuven Fund for Fair Open Access
ELV (Expertisecentrum Literair Vertalen)

Stock item: 157903

Standard delivery time for print books:

For Belgium: 5 to 8 working days

For EU: 2 to 3 weeks

For other countries: 4 to 5 weeks

Category: Linguistics, Literature, Nederlandstalige uitgaven - handboek

Language: Dutch

DOI: 10.11116/9789461665324

ISBN: 9789461665324

Publication date: December 18, 2023

Download Free PDF

Number of pages: 300

Funded by: KU Leuven Fund for Fair Open Access
ELV (Expertisecentrum Literair Vertalen)

SHARE

Onmisbaar handboek voor de literair vertaler – Herziene editie.

  • behandelt de belangrijkste aspecten van literair vertalen in en uit het Nederlands
  • geschreven door vertaalexperts
  • essentieel voor literair vertalers in opleiding
  • praktische leidraad voor professionals
  • geschikt voor zelfstudie

Alles verandert altijd is een onmisbaar instrument voor de literair vertaler in opleiding en de beginnende en gevorderde professional bij het vertalen in en uit het Nederlands. Het behandelt helder en bevattelijk de belangrijkste aspecten van het literair vertalen: de zakelijke en financiële aspecten, de basiskennis en vaardigheden die deze activiteit veronderstelt, de algemene kernbegrippen en uitdagingen, het vertalen van de traditionele literaire genres, maar ook van kinder- en jeugdliteratuur, literaire non-fictie en filosofie, en de ‘nazorg’ in de vorm van revisie, marketing en promotie. Deze herziene editie werd uitgebreid met bijdragen over vertalen en stijl, over (digitale) professionele zichtbaarheid en over digitale technologie voor literair vertalers.

Het boek is een initiatief van het Expertisecentrum Literair Vertalen (ELV), en bevat bijdragen van 26 vertaalexperts (wetenschappers, opleiders en vertalers), onder eindredactie van Lieven D’hulst en Chris Van de Poel. Het ELV is een partnerschap van de Taalunie, de KU Leuven en de Universiteit Utrecht, in samenwerking met het Nederlands Letterenfonds en Literatuur Vlaanderen.

Met bijdragen van Erik Bindervoet, Henri Bloemen, Paul Claes, Harm Damsma, Christophe Declercq, Goedele De Sterck, Nicolette Hoekmeijer, Jeanne Holierhoek, Cees Koster, Onno Kosters, Stella Linn, Niek Miedema, Janny Middelbeek-Oortgiesen, Philippe Noble, Jelle Noorman, Franco Paris, Désirée Schyns, Carlo Van Baelen, Laura van Campenhout, Jeroen Vandaele, Chris Van de Poel, Barber van de Pol, Gys-Walt van Egdom, Luk Van Haute, Fedde van Santen, Ine Willems.

i.s.m. Expertisecentrum Literair Vertalen
E-boek verkrijgbaar in Open Access.

Voorwoord bij de tweede editie – Lieven D’hulst & Chris Van de Poel
Woord vooraf bij de eerste editie – Lieven D’hulst & Chris Van de Poel

Deel I – Het werk in goede banen

1.1. Literair vertaler word je, woord na woord … – Carlo Van Baelen
1.2. Zichtbaarheid van literair vertalers – Gys-Walt van Egdom en Christophe Declercq
1.3. Basiskennis en -vaardigheden – Chris Van de Poel
1.4. Naslag – Chris Van de Poel
1.5. Hoe bronteksten lezen? – Philippe Noble
1.6. Relatie tussen auteur en vertaler – Nicolette Hoekmeijer
1.7. Vertolking 2.0 – Over het opnieuw vertalen van klassiekers – Barber van de Pol
1.8. Duovertalen – Niek Miedema & Harm Damsma

Deel II – Belangrijke begrippen

2.1. Equivalentie in de vertaalpraktijk en de vertaalstudie – Henri Bloemen
2.2. Verre culturen en het vertalen van realia – Luk Van Haute
2.3. Vertaalprocedés – Stella Linn
2.4. Vertaling en stijl – Cees Koster
2.5. Creatief vertalen – Harm Damsma
2.6. De vertaling van meerstemmigheid en meertaligheid – Désirée Schyns
2.7. Humor – Jeroen Vandaele
2.8. Vertalen als intertekstuele praktijk – Paul Claes
2.9. Technologie voor literair vertalers – Gys-Walt van Egdom

Deel III – Een focus op genres

3.1. Het vertalen van narratief proza – Franco Paris
3.2. De regels voorbij: het vertalen van poëzie – Onno Kosters
3.3. Enige hardop uitgesproken gedachten over het vertalen van theater – Erik Bindervoet
3.4. Denken in veelvoud: het vertalen van filosofische teksten – Jeanne Holierhoek
3.5. Non-fictie vertalen – Jelle Noorman
3.6. Vertalen van kinder- en jeugdliteratuur – Goedele De Sterck

Deel IV – Na het vertalen

4.1. (Zelf)revisie – Laura van Campenhout & Ine Willems
4.2. Omgaan met promotie, prijzen en recensies – Janny Middelbeek- Oortgiesen
4.3. De beoordeling van de vertaling – Fedde van Santen

Bijlage I – Lijst van geciteerde vertalingen
Bijlage II – Bioschetsen van de auteurs

Namenregister

Lieven D'hulstORCID icon

Lieven D’hulst is emeritus gewoon hoogleraar Franstalige letterkunde en vertaalwetenschap aan de Letterenfaculteit van de KU Leuven.

Chris Van de Poel

Chris Van de Poel is voormalig coördinator van de opleiding literair vertalen aan de Letterenfaculteit van de KU Leuven, campus Antwerpen en sinds 2015 wetenschappelijk medewerker van het ELV.

Dit boek is een primeur, omdat het niet alleen over de regels, de kunst of de kunde van het literair vertalen gaat, maar ook over de zakelijke en financiële aspecten, de basiskennis en basisvaardigheden die literair vertalen veronderstelt en de nazorg in de vorm van revisie, marketing en promotie. - De Taalsector, 16 oktober 2019

Grote verdienste van deze bundel is dat het als handboek bij opleidingen tot literair vertaler kan dienen. Het is een rijke bron van informatie op zowel theoretisch als praktisch gebied. Iedereen die in dit vak geïnteresseerd is mag dan ook de uitgever danken voor het gratis toegankelijk maken van het boek via de link: https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/24582.
*Judit Gera, Internationale Neerlandistiek, Volume 59, Number 1, February 2021, pp. 81-85(5), https://bit.ly/2PSu1We

*

Cambio, transformación, mutación, modificación, metamorfosis, alteración, variación, renovación, traducción. 'Alles verandert altijd' es una prueba más de que vivimos en un mundo globalizado y en continua revolución tecnológica. El libro, editado por Lieven D’hulst y Chris Van de Poel y publicado por la editorial Leuven University Press, es una iniciativa del Centro de Especialización para la Traducción Literaria (ELV). Todo cambia, siempre, y todo incluye también nuestra amada profesión. Esta recopilación de artículos sobre las diferentes perspectivas de la traducción literaria contribuye a gestionar bien el cambio y es un manual indispensable para que los traductores noveles y veteranos caminen bien pertrechados. Lo contrario comprometería seriamente el futuro del oficio intelectual más antiguo de la humanidad, el nuestro. - Carmen Clavero Fernández, VASOS COMUNICANTES, n.º 53 - primavera 2020

In samenwerking met het ELV is er nu een handboek tot stand gekomen waarin op beknopte, overzichtelijke wijze alle aspecten van het literair vertalen aan bod komen, van contracten met uitgevers en digitale naslagwerken tot de geschiedenis van de vertaalwetenschap, van het vertalen van humor en poëzie tot prijzen en vertaalkritiek. Twintig essayisten, onder wie door de wol geverfde vertalers als Erik Bindervoet, Paul Claes en Philippe Noble, namen de afzonderlijke hoofdstukken voor hun rekening. Zeker voor minder ervaren vertalers biedt 'Alles verandert altijd' een schat aan handige informatie. - Piet Gerbrandy, de Nederlandse Boekengids, 2020#3 (juni-juli)

In eerste instantie lijkt 'Alles verandert altijd' vooral bedoeld te zijn voor studenten of anderen die van het literair vertalen hun beroep willen maken. [....] Aan de andere kant: door de brede scope en heldere indeling in vier overkoepelende categorieën kunnen sommige hoofdstukken een nuttige inleiding bieden. Dat geldt zeker voor de hoofdstukken over afzonderlijke genres. [...] Ook voor buitenstaanders kan het boek interessant zijn. [...] ik denk eerder aan redacteuren en uitgevers die bijvoorbeeld in het stuk van Middelbeek-Oortgiesen op ideeën kunnen komen van het verdere nut dat vertalers voor hun kunnen hebben. - Maarten Dessing, Boekblad magazine, okt 2019

Related titles