Lessen voor de eenentwintigste eeuw

Het interfacultair college ‘Lessen voor de 21ste eeuw’ wil alle belangstellenden de mogelijkheid bieden na te denken over de grote vragen aan het begin van de 21ste eeuw. Vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines wordt in 13 lessen toekomstgericht gereflecteerd over mens, maatschappij en wetenschap. Elk jaar komen andere thema’s aan bod die vanuit diverse invalshoeken worden benaderd. Dit initiatief biedt een unieke gelegenheid om over de grenzen van de vakdisciplines heen de horizon te verruimen en het aspect algemene vorming aan de universiteit gestalte te geven. Specifiek en bijzonder motiverend is het feit dat studenten uit alle faculteiten deze interfacultaire lessencyclus als keuzevak – met het daarbij behorende examen – kunnen opnemen in hun individueel studieprogramma (ISP). Deze lessenreeks richt zich verder ook tot alle leden van de universitaire gemeenschap en andere belangstellenden om aldus bij te dragen tot de realisatie van het idee van de Universitas omnium scientiarum.

Book cover for the book Wetenschap voor een nieuwe wereld Wetenschap voor een nieuwe wereld

Pieter d'Hoine (Editor), Bart Pattyn (Editor),

March 2024

Book cover for the book Weten wat telt in tijden van crisis Weten wat telt in tijden van crisis

Bart Pattyn (Editor), Pieter d'Hoine (Editor),

May 2023

Book cover for the book Denken over onze oorsprong Denken over onze oorsprong

Pieter d'Hoine (Editor), Bart Pattyn (Editor),

March 2022

Book cover for the book Ongelijkheid Ongelijkheid

Bart Pattyn (Editor), Pieter d'Hoine (Editor),

March 2023

Book cover for the book Wetenschap in een veranderende wereld Wetenschap in een veranderende wereld

Pieter d'Hoine (Editor), Bart Pattyn (Editor),

April 2021

Book cover for the book Identiteit in perspectief Identiteit in perspectief

Bart Pattyn (Editor), Pieter d'Hoine (Editor),

March 2020

Book cover for the book Opinie, feit en oordeel Opinie, feit en oordeel

Bart Pattyn (Editor), Pieter d'Hoine (Editor),

March 2018

Book cover for the book Wetenschap en utopie Wetenschap en utopie

Bart Pattyn (Editor), Pieter d'Hoine (Editor),

March 2017

Book cover for the book In verscheidenheid verenigd In verscheidenheid verenigd

Pieter d'Hoine (Editor), Bart Pattyn (Editor),

March 2016

Book cover for the book Jongeren vandaag en de wereld morgen Jongeren vandaag en de wereld morgen

Pieter d'Hoine (Editor), Bart Pattyn (Editor),

March 2015

Book cover for the book Herdenken en vooruitgaan Herdenken en vooruitgaan

Bart Pattyn (Editor), Pieter d'Hoine (Editor),

March 2014

Book cover for the book Tijd, evolutie en duurzaamheid Tijd, evolutie en duurzaamheid

Pieter d'Hoine (Editor), Bart Pattyn (Editor),

March 2013