Opinie, feit en oordeel

Lessen voor de eenentwintigste eeuw

Bart Pattyn (Editor), Pieter d'Hoine (Editor),

Series: Lessen voor de eenentwintigste eeuw 24

Category: General Science, Nederlandstalige uitgaven - handboek

Language: Dutch

ISBN: 9789462701304

Publication date: March 26, 2018

€17.00 (including 6% VAT)

Buy Now

Number of pages: 344

Size: 240 x 160 x 35 mm

Stock item: 121134

Standard delivery time for print books:

For Belgium: 5 to 8 working days

For EU: 2 to 3 weeks

For other countries: 4 to 5 weeks

Series: Lessen voor de eenentwintigste eeuw 24

Category: General Science, Nederlandstalige uitgaven - handboek

Language: Dutch

DOI: 10.11116/9789461663382

ISBN: 9789461663382

Publication date: March 26, 2018

€26.00 (including 6% VAT)

Buy Now

Number of pages: 344

Stock item: 121134

SHARE

Interfacultaire lessenreeks over mens, maatschappij en wetenschap

Onze huidige maatschappij bevindt zich middenin het post-truth tijdperk, waarin de publieke sfeer meer wordt beïnvloed door emoties en opinies dan door feiten. Waren mensen dan vroeger meer bekommerd om waarheid dan vandaag? Wat vooral telt, is hoe ernstig we feiten willen nemen en hoe zorgvuldig we ermee trachten om te gaan.

De publieke opdracht van academici bestaat erin om het maatschappelijke debat te voeden met feiten en argumenten. Om vooroordelen in vraag te stellen en hardnekkige overtuigingen waar nodig te bekampen. Of het nu gaat om de plaats van de islam in onze samenleving, over de mondiale demografie, of over Donald Trump: vaak nemen vooroordelen de overhand en verhullen zij een gebrek aan kennis. In discussies over seksualiteit en identiteit laten we ons leiden door vage begrippen en onvermoede processen. En ons geloof in economische en technologische ontwikkeling is niet altijd gestoeld op een goed begrip van de risico’s en randvoorwaarden.

Deze nieuwe editie van Lessen voor de eenentwintigste eeuw wil
wetenschappelijke duiding geven bij deze en hieraan gerelateerde thema’s.

INLEIDING ISLAM IN EUROPA Bedreiging of verrijking? Khalid Benhaddou Hoe het begon De bloeiperiode De crisis Drie vormen van salafisme Radicaliserende jongeren Het belang van contextualisering De omkadering van de islam in België De relevantie van onderwijs Waarom mensen het moeilijk hebben de islam een plaats te geven De revival van religie als identiteitsfactor Wat voor islam in de toekomst? Diepgaande veranderingen Zoeken naar een gemeenschappelijk draagvlak Besluit Noten OVERBEVOLKING Probleem of kans? Gerard Govers
Inleiding Hoe is de wereldbevolking gegroeid? De motor van de bevolkingsexplosie Waarom veroorzaakt de Industriële Revolutie een demografische transitie? De demografische transitie in Noord en Zuid En de toekomst? Niet alleen een probleem, ook een kans? Als je meer wil weten
ALS EEN TRUMP IN EEN PORSELEINWINKELEen analyse van een ongewone president Bart Kerremans
De weg naar Trumps nominatie De weg naar Trumps verkiezing Een jaar president Trump Besluit Noten
KAN DE SEKSUELE PEDAGOGIEK DE WERELD REDDEN? Paul Enzlin Inleiding De historische context van de seksuele pedagogiek Een korte vooruitblik Literatuur inhoud
RADICALISERING IN EEN WERELD VAN DIVERSITEIT Psychologische perspectieven op een maatschappelijke uitdaging Patrick Meurs
Radicalisering als bedreiging en als symptoom De aantrekking tot extremere vroomheid en het risico op gewelddadige strijd De rol van gemanipuleerde geschiedschrijving in radicale groeperingen: ‘chosen trauma theories’ De aantrekking tot het extreme in de adolescentie en de overgang naar de jongvolwassenheid Aanzet tot preventie van gewelddadige radicalisering en angstige religiebeleving Besluit Literatuur
MOET OF MAG DE OVERHEID ZICH ORGANISEREN ALS ONDERNEMING? David D’Hooghe Inleiding Wanneer is er sprake van een overheid? Implicaties van de kwalificatie als overheid Wanneer is er sprake van een onderneming? Implicaties van de kwalificatie als onderneming De unieke context voor een overheid die economische activiteit verricht Mag de overheid zich organiseren als onderneming? Besluit
KEVERS IN DE KASTOver homoseksualiteit bij dieren Pieter R. Adriaens Immoraliteit en schuldige medeplichtigheid: twee gevalstudies Wat denken die leeuwen wel? Dieren vermenselijken Pak de penis! Besluit Literatuur
DE EIWITTRANSITIE De toekomst van ons voedsel Louise O. Fresco
Het evolutionaire perspectief De ontwikkeling van de landbouw en de domesticatie van dier- en vispopulaties Het effect van de verstedelijking De terughoudendheid ten aanzien van het eten van vlees Kunnen we zonder? Ongelijke consumptie van dierlijke eiwitten Vis Melk Plantaardige eiwitten Circulaire landbouw Empathie en wetenschap Internationale afspraken Een doordacht landbouwbeleid Besluit
KRITIEKE METALEN VOOR DE TRANSITIE NAAR EEN KOOLSTOFARME ECONOMIE Koen Binnemans en Peter Tom Jones
Inleiding Kritieke metalen Zeldzame aarden Kritieke metalen in energietoepassingen Geraken de grondstofvoorraden binnenkort uitgeput? Industriële procesresidu’s als bron van kritieke metalen? Sociale dimensie van mijnbouw en NIMBY Besluit Literatuur MET HANDEN EN VOETEN Communiceren met taal en lichaam Kurt Feyaerts
Inleiding Taal en gebaren Functionele categorisatie van co-speech-gebaren Besluit Appendix Literatuur
OVER HOEREN(LOPERS), POOIERS EN ANDERE DEMONEN Internationale organisaties en de strijd tegen prostitutie Magaly Rodríguez García
Inleiding De Volkenbond en zijn voorgangers Op zoek naar bewijzen van mensenhandel Een wereld vol ‘abnormalen’ Conclusie Literatuur
GEO-INFORMATIESpiegel van de unie in Europa? Thérèse Steenberghen, Jos Van Orshoven en Danny Vandenbroucke
Inleiding Het eerste decennium (1945-1959) Het tweede decennium (1960-1969) Het derde decennium (1970-1979) Het vierde decennium (1980-1989) Het vijfde decennium (1990-1999) Het zesde decennium (2000-2009) Het zevende decennium (2010- vandaag) Besluit Literatuur ‘IK PRAAT, DUS IK BEN’ De talige constructie van identiteit Dorien Van De Mieroop en Kim Schoofs
Inleiding: wat is identiteit? Indexicaliteit Categoriseringen Besluit Appendix Literatuur WETENSCHAP EN INNOVATIE IN VIRTUELE LABO’S De kracht van computersimulatie Giovanni Samaey
Inleiding Waarom virtuele experimenten? Hoe bouwen we een goed wiskundig model? Computersimulatie biedt bijkomende mogelijkheden en uitdagingen De rol van de wiskundig ingenieur Uitdagingen voor de wiskundig ingenieurs van vandaag Besluit Literatuur
LIJST VAN DE AUTEURS

Bart PattynORCID icon

Bart Pattyn is hoogleraar ethiek aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte en directeur van het Overlegcentrum voor Ethiek van de KU Leuven.

Pieter d'HoineORCID icon

Pieter d’Hoine is hoogleraar antieke wijsbegeerte verbonden aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte, KU Leuven.

Pieter d’Hoine is Assistant Professor of ancient philosophy and intellectual history at the Institute of Philosophy, KU Leuven.

Khalid Benhaddou

Gerard Govers

Bart Kerremans

Paul Enzlin

Patrick Meurs

David D'Hooghe

Pieter Adriaens

Louise Fresco

Koen Binnemans

Peter Tom Jones

Kurt Feyaerts

Magaly Rodríguez García

Magaly Rodríguez García is hoofddocente subalterne geschiedenis aan de KU Leuven.

Thérèse Steenberghen

Jos Van Orshoven

Danny Vandenbroucke

Dorien van de Mieroop

Kim Schoofs

Giovanni Samaey

Related titles