In verscheidenheid verenigd

Lessen voor de eenentwintigste eeuw

Pieter d'Hoine (Editor), Bart Pattyn (Editor),

Series: Lessen voor de eenentwintigste eeuw 22

Category: General Science, Nederlandstalige uitgaven - handboek

Language: Dutch

ISBN: 9789462700697

Publication date: March 21, 2016

€17.00 (including 6% VAT)

Buy Now

Size: 240 x 160 x mm

Stock item: 107859

Standard delivery time for print books:

For Belgium: 5 to 8 working days

For EU: 2 to 3 weeks

For other countries: 4 to 5 weeks

Series: Lessen voor de eenentwintigste eeuw 22

Category: General Science, Nederlandstalige uitgaven - handboek

Language: Dutch

DOI: 10.11116/9789461663405

ISBN: 9789461663405

Publication date: March 21, 2016

€26.00 (including 6% VAT)

Buy Now

Stock item: 107859

SHARE

Interfacultaire lessenreeks over mens, maatschappij en wetenschap
‘In verscheidenheid verenigd’ is het motto van Europa. De Unie telt vandaag 28 lidstaten die niet alleen in cultureel maar ook in sociaal opzicht grondig van elkaar verschillen. Lange tijd was het basismotief voor de eenmaking economisch: het Europa van de vrije markt. Sinds de crisis heeft toegeslagen, groeit het besef dat Europa ook op sociaal vlak ambitieuzer moet zijn. Europees Commissaris Marianne Thyssen licht in haar openingslezing van deze lessenreeks haar visie toe op dat sociale Europa.

Ook de universiteit is een huis met vele kamers. De Lessen voor de eenentwintigste eeuw weerspiegelen de verscheidenheid in onderzoeksvragen en disciplines die het academisch onderzoek vandaag kenmerken. Of het nu gaat om nieuwe gezinsvormen, om psychisch welzijn of om de voorziening van energie of grondstoffen, alleen een wetenschappelijk pluralisme zal de vele maatschappelijke uitdagingen het hoofd kunnen bieden. Tegelijk worden heel wat wetenschappers gedreven door gelijkaardige idealen, zoals het streven naar inzicht in de mens en zijn interactie met de omgeving, het zoeken naar waarheid of – vaak realistischer – waarschijnlijkheid, het verleggen van de grens in wat we kennen en kunnen. In die zin is er eenheid in de verscheidenheid van academische kennis.

Contributors
Marianne Thyssen, Filip Abraham, Koenraad Matthijs, Sofie Vanassche, Dirk De Wachter, Ronny Bruffaerts, Karel Van Acker, Jan Tytgat, Walter Bogaerts, Manuel Sintubin, Jan Baetens, Steven Eggermont, Jan Cools, Sylvia Wenmackers

Voorwoord
Meer werkgelegenheid en rechtvaardigheidDe nieuwe sociale agenda van de Commissie‑Juncker Marianne Thyssen
Inleiding Uitdagingen voor Europa Het antwoord van de Commissie-Juncker: 10 prioriteiten Agenda voor sociaal beleid Conclusie
Tussen hoop en vreesDe toekomst van de Europese Economische en Monetaire Unie (EMU) Filip Abraham
Inleiding Deel 1: Is de eurozone een optimale muntzone? Deel 2: Bouwstenen van de economische en monetaire unie Deel 3: Toekomstperspectieven voor EMU Besluit Literatuur Het gezin van morgen Rood of blauw? Koen Matthijs en Sofie Vanassche
De lange arm van het verleden De rood-blauwe Januskop van hedendaags ouderschap De rood-blauwe Januskop van ouderschap na scheiding De rood-blauwe Januskop van sociaal ouderschap Vragen voor/over de toekomst Literatuur
‘Borderline-Times’Een psychiatrische diagnose van de tijd Dirk De Wachter
Criterium 1: Verlatingsangst Criterium 2: Instabiele en intense relaties Criterium 3: Onaangepaste agressiebeheersing Criterium 4: Identiteitsstoornissen Criterium 5: Affectlabiliteit Criterium 6: Impulsiviteit Criterium 7: Zinloosheid en leegte Criterium 8: Automutilatie en suïcidaliteit Enkele vragen tot besluit Noten
Uitdagingen voor suïcidepreventie in de eenentwintigste eeuw 81 Ronny Bruffaerts
Suïcidaliteit: vóórkomen en risicofactoren Zorggebruik voor suïcidale personen in België Een groeiend belang voor suïcidepreventie Conclusies Literatuur Circulaire economieEen economie zonder schaarse grondstoffen? Karel Van Acker
Wat is circulaire economie? Zijn grondstoffen schaars? Grondstoffenverbruik en milieu-impact meten – zijn we op de goede weg? Welke technologische en economische oplossingen leiden ons tot een circulaire economie ? Tot slot Referenties Aanbevolen literatuur
Nieuwjaarsrecepties, studentencantussen en alcoholverslaving Jan Tytgat
Inleiding Symptomatologie van de intoxicatie Opname en verdeling van alcohol na een eenmalig alcoholverbruik Afbraak en eliminatie van alcohol Behandeling Drinkgewoonten, gebruik en maatschappelijke gevolgen
Nucleaire technologie in de eenentwintigste eeuwZijn onze kerncentrales aangetast? Wat met onze nucleaire afvalstoffen? Walter Bogaerts
Inleiding: radioactiviteit Kerncentrales en reactoren Problematiek van de nucleaire afvalstoffen Problemen met onze verouderende centrales Samenvatting en conclusie Noten Leven met de dreiging van geïnduceerde aardbevingen Manuel Sintubin
Aardbevingen en breukwerking Geïnduceerde aardbevingen De praktijk Wat nu? Slotbeschouwing
Visuele literatuur Jan Baetens
Literatuur als woord én beeld Case study: de roman dessiné Literatuur
Opgroeien in een geseksualiseerde mediacultuur Wetenschappelijk inzicht in het verhaal en het effect Steven Eggermont
Het verhaal dat media vertellen De impact van het verhaal Onwaarschijnlijk? Besluit Literatuur
Leukemie Spellingsfouten in de DNA-code Jan Cools
Inleiding Deel 1: Het huishouden van onze cellen Deel 2: DNA als erfelijke factor Deel 3: Het ontstaan van leukemie: spellingsfouten in het DNA van de bloedcellen Deel 4: Meerdere fouten werken samen om een normale bloedcel te veranderen tot leukemiecel Deel 5: De evolutie van onderzoeksmethoden Deel 6: De evolutie van therapie Deel 7: Is leven zonder leukemie of kanker mogelijk? Conclusies
‘Dat kan geen toeval zijn!’ Waarschijnlijkheid: over objectieve kansen en subjectieve graden van overtuiging Sylvia Wenmackers
Waarschijnlijkheid voor het leven (en de wetenschap) Historische ontwikkeling Zit waarschijnlijkheid in de wereld of enkel in ons hoofd? Wiskundige basisregels Inverse waarschijnlijkheid en statistiek Psychologische aspecten Blunderboek Remedies Literatuur
Lijst van de auteurs

Pieter d'HoineORCID icon

Pieter d’Hoine is hoogleraar antieke wijsbegeerte verbonden aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte, KU Leuven.

Pieter d’Hoine is Assistant Professor of ancient philosophy and intellectual history at the Institute of Philosophy, KU Leuven.

Bart PattynORCID icon

Bart Pattyn is hoogleraar ethiek aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte en directeur van het Overlegcentrum voor Ethiek van de KU Leuven.

Related titles