Identiteit in perspectief

Lessen voor de eenentwintigste eeuw

Bart Pattyn (Editor), Pieter d'Hoine (Editor),

Series: Lessen voor de eenentwintigste eeuw 25

Category: General Science, Nederlandstalige uitgaven - handboek

Language: Dutch

ISBN: 9789462701762

Publication date: March 18, 2019

€34.50 (including 6% VAT)

Buy Now

Number of pages: 336

Size: 240 x 160 x 25 mm

Stock item: 127455

Standard delivery time for print books:

For Belgium: 5 to 8 working days

For EU: 2 to 3 weeks

For other countries: 4 to 5 weeks

Series: Lessen voor de eenentwintigste eeuw 25

Category: General Science, Nederlandstalige uitgaven - handboek

Language: Dutch

DOI: 10.11116/9789461663375

ISBN: 9789461663375

Publication date: March 18, 2020

€26.00 (including 6% VAT)

Buy Now

Number of pages: 336

Stock item: 127455

SHARE

Interfacultaire lessenreeks over mens, maatschappij en wetenschap
Wat zich tegenover ons manifesteert, bepaalt (mee) wie we zijn. Onze verhoudingen met ‘het andere’ en ‘de ander’ geven ons een gezicht. Dat kan zowel om verhoudingen op individueel niveau gaan, zoals onze relaties met partners, teamgenoten en medesupporters, als om verhoudingen op macroniveau, bijvoorbeeld met concurrerende belangengroepen, buurlanden of culturen. Onze relatie tot alteriteit, ook wanneer die radicaal verschilt van wat we zelf vertegenwoordigen, biedt een perspectief op wat we zelf te betekenen hebben. In deze bundel gaan onderzoekers vanuit diverse disciplines in op identiteitsbepalende verhoudingen, zoals man-vrouw relaties, de politieke verstandhouding tot landgenoten uit andere regio’s, de verhouding tot vreemdelingen, maar ook onze verbinding met mensen die te kampen hebben met communicatieve beperkingen, en de mogelijke connectie met buitenaards leven.

Met bijdragen van Philippe Van Parijs, Marc Van Ranst, Batja Mesquita, Liesbet Stevens, Jan Elsen, Frederic Vermeulen, Freek Van de Velde, Bénédicte Lemmelijn, Leen Decin, Constantinus Politis, Hilde Peeters, Johan Wets, Filip Boen, Pieter Vermeulen, Steven Van Hecke

INLEIDING

BELGIUM, EEN UTOPIE VOOR DE XXISTE EEUW
Philippe Van Parijs

Groot-Vlaanderen en Nation francophone
Condominium en Brussels EC
Groot-Brussel of sterk België
De onheilspellende uitdaging van John Stuart Mill
De twee democratieën
Een miraculeus geschenk
Een hulpmiddel om zonder illusie of complex te gebruiken
Een echte federale Kamer, een Senaat zonder senatoren

INFECTIEZIEKTEN: TERUG VAN (NOOIT) WEGGEWEEST
Marc Van Ranst

Infectieziekten: kwalijke kwelgeesten
Opwarming van de aarde
Verkeer en transport
Technologische innovaties
Microbiële adaptatie
Bevolking en maatschappij
Conclusie

ACCULTURATIE IS MEER DAN ‘WILLEN’ ALLEEN: DE ROL VAN EMOTIONELE ACCULTURATIE
Batja Mesquita

De psychologie van de acculturatie
Wat zijn emoties?
Emoties als cultuurdragers
Emotionele acculturatie
Conclusie

WANNEER WORDEN AVANCES IN JURIDISCH OPZICHT TRANSGRESSIES?
Liesbet Stevens

Inleiding
Seksueel grensoverschrijdend gedrag
Enkele cijfers
Gevolgen
Flirten
Strafbaar? Verboden? Toegelaten?
Hoe vermijden dat avances transgressies worden?

ASBESTOS
Mineralen met een apart verhaal
Jan Elsen

Inleiding
Definities en terminologie
Historiek van het gebruik van asbest
Eigenschappen en toepassingen van asbest
Asbestmineralen
Identificatie van asbestmineralen
Geologische vorming van asbestmineralen
Conclusie

OVER TIJD, GELD EN DE HUWELIJKSMARKT
Frederic Vermeulen

Inleiding
Hoe worden tijd en geld besteed in werkende koppels met kinderen?
De verdelingsregel als indicator van de machtspositie
Het collectieve model
De huwelijksmarkt
De evolutie van het soort-zoekt-soortgedrag
Maatschappelijke implicaties

DE IMPACT VAN MIGRATIE OP TAAL: HISTORISCHE OVERWEGINGEN
Freek Van de Velde

Inleiding: taalcontact en taalverandering
De lange voorgeschiedenis van het Nederlands
De geschiedenis van het Nederlands
De rol van steden
Conclusie

GELUK, MINDFULNESS EN BIJBELSE WIJSHEID
Bénédicte Lemmelijn

Inleiding: nieuwe tijden, oude noden
Verzuchting naar ‘heelheid’ vandaag. Op veelvoudige en velerlei wijze
Van Oost naar West: een parallelle zoektocht in de christelijke traditie
‘Geaarde’ bijbelse wijsheid
Het boek Wijsheid van Jezus Sirach
Conclusie: proef en smaak de bijbelse wijsheid

HET MENSELIJK ANTWOORD OP BUITENAARDS LEVEN
Leen Decin

De aarde in perspectief
De zoektocht naar (exo)planeten
Het menselijk antwoord op buitenaards leven

HET GELAAT TUSSEN BEELD EN WERKELIJKHEID: MAATSCHAPPELIJKE UITDAGINGEN
Constantinus Politis & Hilde Peeters

Orthognatische chirurgie
Normafwijkingen en vormherstel
Het normale en abnormale gelaat vanuit chirurgischorthognatisch perspectief
Het normale en abnormale gelaat vanuit genetisch perspectief: dysmorfologie en syndromologie
Dysmorf of normaal
De genetische architectuur van het gelaat
Genoomanalyse: typische, atypische en subtiele dysmorfe kenmerken
De weg van de patiënt in de orthognatische heelkunde
De norm van het normale gelaat in 2D-cefalometrie
De norm van het gelaat in 3D-cefalometrie
Overdracht van simulatie naar operatiezaal: wafers
Conclusie

ON THE MOVE. MIGRATIE ALS MAATSCHAPPELIJKE UITDAGING
Johan Wets

Inleiding: waarom aandacht voor migratie?
Wie is migrant?
Enkele cijfers over migratie
Waarom wordt migratie als een probleem gezien?
Waarom migreren mensen?
Migratie naar België
Migratiebeleid
Wat brengt de toekomst?
Synthese en besluit

IEDEREEN SUPPORTER! HET GROEPSVIRUS IN ONS BREIN
Filip Boen

Inleiding
De weldadige warmte van winst: het belang van groepsstatus
De internalisatie van groepsnormen: het belang van sociale identiteiten
Ziek van het virus: omgaan met de lage status van je groep
Het virus kan ook gezond maken!

UITGEWOONDE WOORDEN: OVER LITERATUUR EN DEMENTIE
Pieter Vermeulen

Inleiding: dementie, literatuur, creativiteit
Literaire vervreemding tussen kennis en empathie
Dementie en genre (detective, memoir, zorghuis)
Dementie en culturele herinnering
Conclusie: dementie, literatuur en andere vormen van data management

HET DEMOCRATISCH SURPLUS VAN DE EUROPESE UNIE
Steven Van Hecke & Wouter Wolfs

Democratie in/en de Unie
Democratisch deficit in de EU
Kritieken op de democratisch deficit-these
Democratisch surplus in de EU
Conclusie

LIJST VAN DE AUTEURS

Bart PattynORCID icon

Bart Pattyn is hoogleraar ethiek aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte en directeur van het Overlegcentrum voor Ethiek van de KU Leuven.

Pieter d'HoineORCID icon

Pieter d’Hoine is hoogleraar antieke wijsbegeerte verbonden aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte, KU Leuven.

Pieter d’Hoine is Assistant Professor of ancient philosophy and intellectual history at the Institute of Philosophy, KU Leuven.

Een mooi voorbeeld van wetenschappelijke dienstverlening en – in sommige gevallen en voor sommige lezers - een boeiende initiatie in domeinen waarmee hij of zij minder vertrouwd is. Adelbert Denaux, Collationes, 49e jaargang, nr. 2, Juni 2019

Related titles