Jongeren vandaag en de wereld morgen

Lessen voor de eenentwintigste eeuw

Pieter d'Hoine (Editor), Bart Pattyn (Editor),

Series: Lessen voor de eenentwintigste eeuw 21

Category: General Science, Nederlandstalige uitgaven - handboek

Language: Dutch

ISBN: 9789462700222

Publication date: March 23, 2015

€17.00 (including 6% VAT)

Buy Now

Size: 240 x 160 x mm

Stock item: 96122

Standard delivery time for print books:

For Belgium: 5 to 8 working days

For EU: 2 to 3 weeks

For other countries: 4 to 5 weeks

Series: Lessen voor de eenentwintigste eeuw 21

Category: General Science, Nederlandstalige uitgaven - handboek

Language: Dutch

DOI: 10.11116/9789461661630

ISBN: 9789461661630

Publication date: March 23, 2015

€26.00 (including 6% VAT)

Buy Now

SHARE

Interfacultaire lessenreeks over mens, maatschappij en wetenschap
Wie in zijn jeugd niet op de barricade heeft gestaan, die heeft geen hart – zo wil de boutade. Toch vindt elke generatie haar eigen manier om zich maatschappelijk te engageren. Hoe kritisch zijn jongeren in het tijdperk van de sociale media? En omgekeerd: hoe ernstig neemt onze maatschappij hun bekommernissen? Elke generatie heeft ook haar eigen ‘jeugd van tegenwoordig’. Welke complexe realiteit gaat er schuil achter recente cijfers inzake jeugdcriminaliteit?

De huidige economische crisis stelt de intergenerationele solidariteit op de proef. In welke wereld komen onze jongeren morgen terecht? Hoe gehavend komt ons financieel systeem uit de bankencrisis? Hoe houden we onze gezondheidszorg performant en betaalbaar wanneer behandelingen en medicijnen steeds duurder worden? En hoe zullen we wonen, werken of reizen in de eenentwintigste eeuw? Over deze en andere vragen gaat het in de eenentwintigste bundel ‘Lessen voor de 21ste eeuw’.

Contributors
H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden, Stefaan Pleysier, Johan Put, Geert Deconinck, Axel Haelterman, Stan Maes, Katelijne De Nys, Guido Vanheeswijck, Dirk De Geest, Marc Dubois, Frank Delmulle, Jan van der Borg, Geert Van Hootegem, Frederic Amant en Gert Storms

Voorwoord

De eigen kracht van jongeren
Niet grijs, wel wijs
Laurentien van Oranje
Inleidende woorden
De feiten
Duurzaamheid
De kracht van kinderen
Leiderschap
Durf je intuïtie te laten spreken
Wat betekent dit voor jongeren in de praktijk?
Conclusie

Watskeburt?!
Criminaliteit door de jeugd van tegenwoordig
Stefaan Pleysier en Johan Put
Inleiding
Wat is jeugdcriminaliteit?
Omvang van de jeugdcriminaliteit
De context achter de cijfers
Uitleiding
Literatuur

Intelligente energienetten voor een duurzamere energievoorziening
Geert Deconinck
Drie duurzaamheidspijlers
Elektriciteitsvoorziening vandaag
Elektriciteit: veranderingen bij vraag en aanbod
Naar intelligente energienetten
Uitdagingen
Lessen uit het verleden en voor de toekomst
Literatuur

Fiscaliteit voor een vergrijsde samenleving
Denksporen voor een vernieuwd fiscaal evenwicht
Axel Haelterman
Inleiding
Enkele uitdagingen
Captatio benevolentiae
De architectuur van de heffingen in België
De vergrijzing als bijzondere uitdaging
De tax shift als antwoord?
Wat is de gepaste benadering voor de organisatie van de
corresponderende belastingverlaging?
En wat met de vennootschapsbelasting?
De regionalisering van de fiscaliteit als uitdaging
De inspanningen gericht op een vereenvoudiging van de fiscaliteit
De strijd tegen de fraude als fiscale uitdaging
Naar een besluit?

Is ons financiële systeem voldoende hervormd na de crisis?
Stan Maes
Inleiding
De wereldwijde financiële systeemcrisis
De eurozonecrisis
Conclusie: hebben we het financiële systeem voldoende hervormd?
Literatuur

Terugbetaling van geneesmiddelen in België
Katelijne De Nys
Inleiding
De procedure voor terugbetaling van geneesmiddelen in België
De therapeutische waarde – Principe van ‘meerwaarde’
Uitdagingen
Enkele persoonlijke bedenkingen
Conclusie
Literatuur

Secularisatie
Een complexe en gelaagde realiteit
Stijn Latré en Guido Vanheeswijck
Inleiding
Etymologie en dubbele definitie
Klassieke secularisatiethese
Secularisatiethese onder sociologische druk
Secularisatiethese onder filosofische druk
Een seculiere of postseculiere tijd?
Secularisatie: ‘The West versus the Rest’?
Literatuur

De dood van de literatuur?
Dirk De Geest
Literatuur op sterven: een bondige symptomatologie
‘Moderne’ literatuur: een korte genealogie
De feniks van de literatuur
Besluit
Literatuur

Bouwen is nog geen bouwkunst
Marc Dubois
Architectuur op schaal
Bouwen vanuit een noodwendigheid
Een gebouw in onroerend
Verandering van functie (herbestemming)
Kan architectuur de tijdsgeest uitdrukken?
Architectuur kan het licht zichtbaar maken: oriëntatie
Een gebouw is onderhevig aan zwaartekracht

Leren van Tissergate
Denken en werken rond het ontwerpen van dichte stedelijke gemeenschappen
Frank Delmulle
Inleiding
Architectuurhistorisch onderzoek
Communicatietools
Studieproject Ksar Tissergate
Case studies
Literatuur

Toerisme en Erfgoed
Zijn er grenzen aan toeristische ontwikkeling?
Jan van der Borg
Inleiding
Venetië als toeristisch spookbeeld
Hoe maak je toerisme in kunststeden duurzaam? Een Venetiaanse Les?
Literatuur

Total Workplace Innovation
Het paradigma dat de organisatie zal veranderen
Geert Van Hootegem
Inleiding
De traditionele manier van werken
Problemen door een veranderende omgeving
Uitdagingen op de arbeidsmarkt
Total Workplace Innovation (TWIN)
Total Workplace Innovation, eind eenentwintigste eeuw …
Literatuur

Nieuwe kankertherapieën
Op weg naar een behandeling op maat
Stijn Moens en Frédéric Amant
Introductie
Terugblik op het verleden
Hoe doen we het vandaag?
Het kankeronderzoek
Toekomst van de kankertherapie
Conclusie
Literatuur

Wetenschappelijke fraude en twijfelachtige onderzoekspraktijken
Gert Storms
Een verhaal over wit en zwart …
… en vele tinten grijs
‘I me mine’ in de wereld van de academische cv’s
Gedrukt … of ingerukt!
Naar een meer realistisch beeld van wetenschap?
Literatuur

Lijst van de auteurs

Pieter d'HoineORCID icon

Pieter d’Hoine is hoogleraar antieke wijsbegeerte verbonden aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte, KU Leuven.

Pieter d’Hoine is Assistant Professor of ancient philosophy and intellectual history at the Institute of Philosophy, KU Leuven.

Bart PattynORCID icon

Bart Pattyn is hoogleraar ethiek aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte en directeur van het Overlegcentrum voor Ethiek van de KU Leuven.

Related titles