Slagen voor het toelatingsexamen van arts en tandarts

Theorie & oefeningen: fysica, chemie, wiskunde, biologie

Mohamed Ayadim (Author), Ellen Decaestecker (Author), Hilde Rosseel (),

Category: Biomedical Science, General Science, Nederlandstalige uitgaven - handboek

Language: Dutch

ISBN: 9789462702325

Publication date: August 31, 2020

€59.50 (including 6% VAT)

Buy Now

Number of pages: 592

Size: 297 x 210 x 31 mm

Illustrations and other content description:
Full colour throughout

Stock item: 136794

Standard delivery time for print books:

For Belgium: 5 to 8 working days

For EU: 2 to 3 weeks

For other countries: 4 to 5 weeks

SHARE

Download een proefhoofdstuk >

Online materiaal bij het handboek >

Ideale voorbereiding voor het toelatingsexamen van arts en tandarts. Ook geschikt voor het toelatingsexamen dierenarts.

. behandelt basisbegrippen uit de fysica, chemie, wiskunde en biologie
. geschikt voor zelfstudie
. combineert bondige theorie en (meerkeuze)vragen
. inclusief toegang tot de online oefenmodule usolv-it Athena, mee ondersteund door de Vlaamse Overheid

Droom je van een carrière als arts of tandarts? Dit zelfstudieboek biedt je de perfecte voorbereiding. Het behandelt alle relevante basisbegrippen uit de fysica, chemie, wiskunde en biologie die elke deelnemer aan het toelatingsexamen arts en tandarts moet beheersen. Aan het begin van elk hoofdstuk krijg je een korte herhaling van de sleutelbegrippen uit elk wetenschapsdomein. De bijhorende vragen met feedback worden aangevuld met oplossingsstrategieën en vormen zo een handig hulpmiddel bij de zelfstudie. De oplossingen van de vragen laten je bovendien kennismaken met een evaluatiemethode waarin verbanden worden gelegd tussen de verschillende disciplines.

Met deze methode onderscheidt het boek zich van andere handboeken, die enkel een opsomming van meerkeuzevragen bieden. Slagen voor het toelatingsexamen van arts en tandarts is een leer- én werkboek, dat een perfecte voorbereiding biedt op het toelatingsexamen van arts en tandarts.

Online oefenmodule usolv-it Athena
Dit handboek geeft je daarnaast ook toegang tot de online oefenmodule usolv-it Athena. Hier kan je een heel jaar lang oefenen met o.a. alle vragen van de vorige jaren ter voorbereiding op je eigen deelname aan het toelatingsexamen. Bovendien toont jouw online score hoe goed je het doet ten opzichte van je leeftijdsgenoten en welke vooruitgang je maakt. Athena is een module van de usolv-it-groep waaraan meegewerkt wordt door alle Vlaamse universiteiten en de Vlaamse Olympiades voor Natuurwetenschappen en Wiskunde. Usolv-it wordt mee ondersteund door de Vlaamse Overheid.

Met bijdragen van: Lutgarde Arckens (KU Leuven), Mieke De Cock (KU Leuven), Bert De Groef (KU Leuven) en Mario Smet (KU Leuven)
Coördinator: Hilde Rosseel

F Y S I C A Hoofdstuk 1: Kinematica in één en twee dimensies Hoofdstuk 2: Dynamica Hoofdstuk 3: De universele gravitatiewet Hoofdstuk 4: Arbeid, energie en vermogen Hoofdstuk 5: Trillingen en golven Hoofdstuk 6: Wetten van terugkaatsing en breking Hoofdstuk 7: Lenzen en optische systemen Hoofdstuk 8: Elektrostatica Hoofdstuk 9: Elektrodynamica Hoofdstuk 10: Elektromagnetisme Hoofdstuk 11: Geluid
C H E M I E Hoofdstuk 1: Beduidende cijfers Hoofdstuk 2: Belangrijkste nomenclatuurregels anorganische chemie Hoofdstuk 3: Atoomstructuur en periodiek systeem Hoofdstuk 4: Molaire massa, mol, massaconcentratie, molariteit Hoofdstuk 5: Massabalans Hoofdstuk 6: Chemische bindingen en Lewisstructuren Hoofdstuk 7: Gaswetten Hoofdstuk 8: Thermodynamica en chemisch evenwicht Hoofdstuk 9: Oplosbaarheid en oplosbaarheidsproduct Hoofdstuk 10: Zuren en basen Hoofdstuk 11: Redoxreacties en elektrochemie Hoofdstuk 12: Koolstofchemie Hoofdstuk 13: Chemische kinetiek
W I S K U N D E Hoofdstuk 1: Herhaling: wiskundige technieken en basisbegrippen uit de algebra Hoofdstuk 2: Rekenen met vectoren Hoofdstuk 3: Goniometrie Hoofdstuk 4: Functies Hoofdstuk 5: Afgeleiden Hoofdstuk 6: Limieten Hoofdstuk 7: Integraal van een continue functie Hoofdstuk 8: Statistiek en kansrekening
B I O L O G I E Hoofdstuk 1: De eukaryote cel: bouw en functie van de celorganellen Hoofdstuk 2: Metabolisme Hoofdstuk 3: Erfelijke informatie Hoofdstuk 4: Celvermeerdering Hoofdstuk 5: Erfelijkheid Hoofdstuk 6: Evolutie Hoofdstuk 7: Voortplanting Hoofdstuk 8: Skelet en bewegingsstelsel van de mens Hoofdstuk 9: Het zenuwstelsel Hoofdstuk 10: Het hormonale stelsel

Mohamed Ayadim

Mohamed Ayadim is auteur van verschillende didactische handboeken en als docent verbonden aan UCLouvain.

Ellen Decaestecker

Ellen Decaestecker is als hoogleraar verbonden aan het Departement Biologie van de KU Leuven. Haar onderzoek spitst zich toe op ecologische en evolutionair onderzoek van gastheer-microbioom interacties. Conceptueel denken wordt gecombineerd met de nieuwste technieken (metagenomica, epigenetica, metabolomica en theoretisch modelleren) om interdisciplinair onderzoek te kunnen uitvoeren en microbiële ecologie te linken aan fysiologisch en biomedisch onderzoek. Ze doceert Evolutie, Ecologie, Zoologie, Humane en Vergelijkende Biologie in de bachelors Biologie, Bio-ingenieur, Biomedische en Psychologische en Pedagogische Wetenschappen.

Lutgarde Arckens

Lutgarde Arckens is als gewoon hoogleraar verbonden aan het Departement Biologie van de KU Leuven. Haar onderzoek situeert zich in het domein van de neurobiologie, toegespitst op de impact van veroudering en schade aan zintuigen op de fysiologie en werking van de hersenen. Ze geeft les in de bachelor-en masteropleidingen biologie, biochemie en biotechnologie, biomedische wetenschappen en in de opleiding tot burgerlijk ingenieur.

Mieke De Cock

Mieke De Cock is als hoogleraar verbonden aan het Departement Natuurkunde en Sterrenkunde van de KU Leuven. Haar onderzoek spitst zich toe op het leren en onderwijzen van fysica en sterrenkunde, zowel bij leerlingen in het secundair onderwijs als studenten aan de universiteit.

Bert De Groef

Bert De Groef is verbonden aan het Departement Biologie van de KU Leuven. Hij is betrokken bij verschillende projecten rond wetenschapsverspreiding en –educatie

Mario Smet

Mario Smet is als hoogleraar verbonden aan het Departement Chemie van de KU Leuven. Zijn onderzoek spitst zich toe op organische synthese en polymeerchemie. Hij geeft les in de bachelor- en masteropleiding chemie en in de opleiding tot burgerlijk ingenieur.

Related titles