Statuut en structuur van standaardtalig Vlaanderen

K. Jaspaert

Regular price €0.00 Sale

Monograph - free ebook - PDF

Hoofdstuk 1: De Vlaamse taalsituatie

Vlaamse elite

Gemeenschap

Onderzoek

Het onderzoek

Samenvatting

Hoofdstuk 2: Is er een standaardtaal in Vlaanderen?

Inleiding

Normen

Machtsverhoudingen

Samenvatting en conclusies

Hoofdstuk 3: De gewenste relatie tussen Nederland en Vlaanderen op standaardtaalgebied

Inleiding

De hoofdvragen

Conclusies

Hoofdstuk 4: Isolering van de houders van de legitieme competentie

Inleiding

De gebruikte taalelementen

De stoplappen

Eerste selectie

Invoering van het criterium tolerantie

Verdere verfijning van de selectie

Sociologische kenmerken van de geselecteerden

Slotbeschouwingen

Hoofdstuk 5: Het taalgedrag van de legitieme sprekers

Inleiding

De houders van de legitieme competentie en de vragen naar taalattitude en taalgedrag

De houders van de legitieme competentie en de gegevens uit de correctietest

De houders van de legitieme competentie en het gebruik van je/ge

Conclusies

Hoofdstuk 6: Slotbeschouwingen

Bibliografie

Appendices

Format: Monograph - free ebook - PDF

Size: 240 × 160 mm

ISBN: 9789061862024

Publication: January 01, 1986

Series: Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis - Series C: Linguistica 1

Languages: Dutch; Flemish

Stock item number: 46191

Download: https://books.google.be/books?id=Xf5RSrWAamEC&printsec=frontcover&hl=nl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false