Suam Quisque Bibliothecam

Boekhandel en particulier boekenbezit aan de oude Leuvense Universiteit, 16de-18de eeuw

Pierre Delsaerdt

Regular price €0.00 Sale

Monograph - free ebook - PDF

Inleiding

Hoofdstuk 1.
Het eigen gelaat van de Leuvense Boekcultuur

Hoofdstuk 2.
Panorama van het Leuvense Boekbedrijf

Hoofdstuk 3.
Een humanistische boekhandel naast het Collegium Trilingue

Hoofdstuk 4.
'Bij oproep aen den meesten daer voor biedende vercocht'. Veilingen en veilingcatalogi

Hoofdstuk 5.
De bibliotheek van een 'professor legens', Henricus Crockaert (ca 1535-1581)

Hoofdstuk 6.
De bibliotheek van een veelzijdige intellectueel, Libertus Fromondus (1587-1653)

Hoofdstuk 7.
In het schijnsel van de gulden lampe. Professorenbibliotheken in de achttiende eeuw

Slotbeschouwing

Bijlagen
Lijst van illustraties, tabellen, grafieken, stambomen en kaarten
Register op persoonsnamen
Selectieve bibliografie

Format: Monograph - free ebook - PDF

Size: 240 × 160 mm

ISBN: 9789058671691

Publication: November 12, 2001

Series: Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis - Series A (hardcover) 27

Languages: Dutch; Flemish

Stock item number: 46209

Download: https://books.google.be/books?id=Z7LDLWNKV0EC&printsec=frontcover&hl=nl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false