Wetenschap in een veranderende wereld

Lessen voor de eenentwintigste eeuw

Edited by Pieter D'hoine and Bart Pattyn

Regular price €34.50 (including 6% VAT) Sale

Textbook - hardback

Interfacultaire lessenreeks over mens, maatschappij en wetenschap

Mensen kunnen zich bijzonder goed aanpassen aan hun veranderende omgeving. Dat talent bracht de evolutie van onze menselijke soort in een stroomversnelling en stelt ons ook vandaag in staat om actuele problemen het hoofd te bieden. De veranderingen waarmee we vandaag geconfronteerd worden zijn niet min. De consequenties van de opwarming van het klimaat worden wereldwijd voelbaar. Maatschappelijke evoluties zetten de welvaartsstaat en ons psychisch welbevinden onder druk. De digitale en technologische revoluties maken van de wereld een dorp, maar dat betekent onder andere ook dat virale infecties zich op steeds grotere schaal kunnen verspreiden. Wetenschap biedt voor dit soort problemen geen pasklare aanpassingsstrategieën. Ze biedt wel inzicht in de aard en de draagwijdte van die ontwikkelingen; een inzicht dat ons bewust maakt van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. 

Met bijdragen van Valerie Trouet, Philippe Van den Steen, Philip van Peer, Elke Peters, Bram Vervliet, Gerd Van Riel, Frank Vandenbroucke, Luc Goossens, Marlies Maes, Olivier Honnay, Andrea Bardyn, Jelle Haemers, Katrien Pype, Christine Breynaert en Luc De Raedt


Format: Textbook - hardback

Size: 240 × 160 mm

300 pages

ISBN: 9789462701953

Publication: March 23, 2020

Series: Lessen voor de eenentwintigste eeuw 26

Languages: Dutch; Flemish

Bart Pattyn is hoogleraar ethiek aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte en directeur van het Overlegcentrum voor Ethiek van de KU Leuven.
Pieter d’Hoine is hoofddocent antieke wijsbegeerte aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte. Pieter d’Hoine is Assistant Professor of Ancient Philosophy and Intellectual History at the Institute of Philosophy, KU Leuven.