Over koningen, kruisvaarders en jihadi’s

De Levant beschreven door bisschop en historiograaf Willem van Tyrus (ca. 1130- ca. 1186)

Gust De Preter

Regular price €23.00 (including 6% VAT) Sale

Monograph - ebook

VIEW Monograph - paperback

Lees ook de Nederlandse vertaling van het Chronicon van Willem van Tyrus >

Een unieke blik op de kruistochten naar het Midden-Oosten
Het Midden-Oosten is vandaag een kruitvat, een strijdtoneel van grootmachten, een slagveld van religieus radicalisme. Tijdens de kruistochten in de twaalfde eeuw was het vaak niet anders. Om tot oplossingen te komen, kampte men met vergelijkbare socio-politieke vragen, zoals: Realpolitik versus eigen principes, hoever kan men daarin gaan? Akkoorden afsluiten met ‘de vijand’ en met ‘de religieus andere’, is dat wel ethisch verantwoord? Ondergraaft men zo niet de eigen manier van leven? Zijn religieuze tolerantie en vreedzaam multicultureel samenleven wel haalbaar of moet hier niet eerder geopteerd worden voor pragmatisme in de omgang met ‘de andere’?

In Over koningen, kruisvaarders en jihadi’s maakt de lezer kennis met de twaalfde-eeuwse aartsbisschop Willem van Tyrus, rijkskanselier van het Koninkrijk Jeruzalem en deskundige correspondent ter plaatse. Aan de hand van Willems getuigenis over de middeleeuwse Levant schetst Gust De Preter de historische context. Hij bespreekt de belangrijkste en meest markante observaties en inzichten uit het Chronicon, betrekt ze op de huidige situatie in het Midden-Oosten en trekt behoedzaam interessante parallellen. Door intermezzo's waarin de auteur citeert uit zijn online beschikbare en integrale Nederlandse vertaling van het Chronicon, krijgt de lezer een uniek inzicht in de kruistochten naar het Midden-Oosten en een inkijk in het prikkelende gedachtegoed van een scherpzinnige chroniqueur.

Voorwoord van historicus en Midden-Oosten-correspondent Jorn De Cock.

Woord vooraf
Inleiding

1 | Historische context van de kroniek van Willem van Tyrus
Kruistochten en kruisvaarders, what’s in a name?
Het Koninkrijk Jeruzalem net voor en ten tijde van Willems carrière

2 | Willem van Tyrus: leven en werk

3 | Het handschrift in de kijker: Chronicon
Inhoud en structuur
Redactie, overlevering en receptie
Historiografische aanpak: bronnen, doelpubliek, objectiviteit

4 | Enkele markante thema’s in Willems werk
Willem van Tyrus en de islam
God of de mens aan het werk in de geschiedenis?
De vijand soms een bondgenoot?
Willem van Tyrus en de vrouw: ‘Het zwakke geslacht’?
Overdadig geweld bij de kruisvaarders?
De ideale kruisvaarder
De ideale kerkleider

5 | Willem, onze correspondent in Outremer
De koningen van Jeruzalem
De leiders van de andere kruisvaardersstaten
De ‘baronnen’ van Outremer
De ridderorden
De grootmachten in de Levant
De moslims: Soennieten en Sjiieten
Het soennitische tegenoffensief: revival van de jihad
Jihadi’s in de twaalfde eeuw?
Een pessimistische rijkskanselier

Slotbedenkingen en conclusies
Literatuurlijst
Index van personen, partijen, staten en begrippen

Format: Monograph - ebook

204 pages

ISBN: 9789461662354

Publication: September 18, 2017

Languages: Dutch; Flemish

Stock item number: 117791

Gust De Preter was leraar klassieke talen en godsdienst, schooldirecteur en stafmedewerker bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Hij verdiepte zich in de kruistochten, Latijnse kruisvaartkronieken en de beeldvorming over ‘de andere’ in de kunst.
We kunnen deze genuanceerde studie over de eerste ‘kruistochten’ in hun historische context, gezien door het oog van een intelligente tijdgenoot en inwoner van de Levant, van harte aanbevelen.
Adelbert Denaux, Collationes - 48e jaargang, nr. 3, September 2018

 
Het boek is een voortreffelijke inleiding op de fascinerende periode van de 'kruistochten' aan de hand van woorden van de ooggetuige Willem van Tyrus. Het is De Preter uitstekend gelukt om "ook voor de niet-specialist een status quaestionis [te] bieden over leven en werk van Willem van Tyrus, over zijn heimat, de Levant in de twaalfde eeuw, de diverse hoofdrolspelers en partijen alsook een wetenschappelijk onderbouwde visie op het fenomeen kruistochten"(p.11). Niets dan hulde voor de auteur! TOP-aanrader!
drs A. van Wiechen, www.oudweb.nl
  www.oudweb.nl
‘Via Willem van Tyrus – overigens zelf een migrant van de tweede generatie – heeft De Preter een unieke inkijk gevonden in een belangrijke periode voor Europa en de Arabische wereld, en hij heeft daarover dit hoogst inzichtelijke en leesbare boek geschreven. In andere tijden zou de auteur daarvoor terecht zijn bekroond met een volle aflaat.’ Jorn De Cock