Philosophers at the Front

Phenomenology and the First World War

Edited by Nicolas de Warren and Thomas Vongehr

Regular price €49.50 (including 6% VAT) Sale

Edited volume - hardback

An exceptional collection of letters, postcards, original writings, and photographs

The First World War witnessed an unprecedented mobilization of philosophers and their families: as soldiers at the front; as public figures on the home front; as nurses in field hospitals; as mothers and wives; as sons and fathers. In Germany, the war irrupted in the midst of the rapid growth of Edmund Husserl's phenomenological movement – widely considered one of the most significant philosophical movements in twentieth century thought. Philosophers at the Front offers a documentary history of phenomenology in the First World War. Through an exceptional collection of primary source materials (letters, postcards, original writings, photographs) from the Husserl Archives in Leuven, the Bayerische Staatsbibliothek, and the Archives of the University of Göttingen, the complex narratives of how the war affected the lives and thought of central figures in the phenomenological movement are charted. Key figures such as Edmund Husserl, his sons Wolfgang and Gerhart, Max Scheler, Edith Stein, Adolf Reinach, Martin Heidegger, and others are included in this collection of materials.

The volume includes reproductions of original material, as well as German transcription of all texts and their English translation.

Philosophers at the Front

Chronology of Significant Dates

The Husserl Family

Edmund Husserl (1859-1938)
Malvine Husserl (1860-1950)
The Husserls in Time of War
Elisabeth („Elli“) Husserl (1892-1981)
Gerhart Husserl (1893-1973)
Wolfgang Husserl (1895-1916)
Documents from the War
Letters of Condolence

Philosophers in War

The “Göttingen Philosophical Society”
Winthrop P. Bell (1884-1965)
Hedwig Conrad-Martius (1888-1966)
Theodor Conrad (1881-1969)
Johannes Daubert (1877-1947)
Moritz Geiger (1880-1937)
Erich von Gündell (1854-1924)
Martin Heidegger (1889-1976)
Gustav Hübener (1889-1941)
Fritz Kaufmann (1891-1958)
Kurt Lewin (1890-1947)
Hans Lipps (1889-1941)
Karl Löwith (1897-1973)
Dietrich Mahnke (1884-1939)
Arnold Metzger (1892-1974)
Friedrich Neumann (1889-1978)
Max Scheler (1874-1928)
Edith Stein (1891-1942)

The Fallen Ones

Rudolf Clemens (1890-1914)
Waldemar Conrad (1878-1915)
Fritz Frankfurther (1889-1914)
Emil Lask (1875-1915)
Adolf Reinach (1883-1917)
Heinrich Rickert jr. (1891-1917)
Hermann Ritzel (1880-1915)

Select Bibliography
List of Sources
Index of Names
Colophon

Format: Edited volume - hardback

Size: 220 × 245 × 25 mm

286 pages

ISBN: 9789462701212

Publication: April 25, 2018

Languages: English

Stock item number: 121995

Nicolas de Warren is Associate Professor of Philosophy at the Pennsylvania State University and Guest Professor of Philosophy at KU Leuven.
Thomas Vongehr studied philosophy in Munich and obtained his PhD from Ludwig-Maximilians-Universität Munich in 1995. Since 2002, he is assistant at the Husserl Archives at KU Leuven.
Het fraai uitgegeven en rijkelijk geïllustreerde boek leest als een 'who’s who' van de fenomenologie, want het bevat brieven, postkaarten en manuscripten van de hand van onder meer Edmund Husserl en zijn familieleden, Martin Heidegger, Max Scheler, Edith Stein, Fritz Kaufmann, Karl Löwith en Arnold Metzger. Het gaat als het ware om rechtstreekse verslaggeving uit de loopgraven en de hospitalen, en van bij de achterblijvers thuis. De Warren en Vongehr presenteren hun materiaal zonder veel uitleg en context. [...] De aanpak van De Warren en Vongehr heeft ook zijn voordelen. Door niet op zoek te gaan naar het grote verhaal, maar te presenteren wat de betrokkenen dachten en schreven op het moment zelf, krijg je als het ware een barometer in handen waarmee je de stemming onder de fenomenologen (en de intelligentsia in het algemeen) op een welbepaald ogenblik kunt peilen.
Toon Horsten, Knack nr 32, 8 augustus 2018