Intra-Europese migratie en mobiliteit

Andere tijden, nieuwe wegen?

Edited by Christiane Timmerman, Rilke Mahieu, François Levrau, and Dirk Vanheule

Regular price €29.50 (including 6% VAT) Sale

Edited volume - ebook - PDF

VIEW Edited volume - paperback
Diepgaande studie van de intra-Europese migratie en mobiliteit in Vlaanderen en België.
Ondanks de indrukwekkende omvang van intra-Europese migratiestromen kregen deze in België tot op heden slechts zeer geringe wetenschappelijke aandacht in vergelijking met de migratie van niet-Europeanen, oftewel derdelanders. Nochtans is het van vitaal belang dat de intra-Europese migratie een centrale plaats krijgt op de hedendaagse onderzoeksagenda. In de huidige politieke, economische en maatschappelijke context worden intra-Europese migratie en mobiliteit met argusogen bekeken en moet het vrije verkeer van personen, één van de kernverwezenlijkingen van de Europese integratie, het steeds vaker ontgelden. Dit boek wil een genuanceerde en diepgaande stand van zaken bieden over (het onderzoek naar) de intra-Europese migratie en mobiliteit met een bijzondere focus op de Vlaamse en Belgische situatie.

This publication is GPRC-labeled (Guaranteed Peer-Reviewed Content).

Contributors: Ettore Recchi (Università ‘G. d’Annunzio’), Helga A.G. de Valk (Vrije Universiteit Brussel), Suzana Koelet (Vrije Universiteit Brussel), Rob Van der Erf (Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut), Annika Mortelmans (Universiteit Antwerpen), Sanne Van de Pol (Universiteit Antwerpen), Dirk Vanheule (Universiteit Antwerpen), Christof Van Mol (Universiteit Antwerpen), Joris Wauters (Universiteit Antwerpen), Ward Nouwen (Universiteit Antwerpen), Noel Clycq (Universiteit Antwerpen), Glenn Rayp (Universiteit Gent), Ilse Ruyssen (Universiteit Gent), Christina Vogt (Universiteit Hasselt), Patrizia Zanoni (Universiteit Hasselt), Fons Leroy (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling), Francis Holderbeke (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling), Joost Haemels (Universiteit Antwerpen), Ive Marx (Universiteit Antwerpen), Lieselot Vanduynslager (KU Leuven), Montserrat González Garibay (KU Leuven), Johan Wets (KU Leuven), Peter De Cuyper (KU Leuven), Hugo Durieux (Universiteit Antwerpen)
Inhoudsopgave

Lijst van auteurs

Inleiding

Hoofdstuk 1. Over mollen en bevers: Mobiliteit binnen de EU, denationalisatie en Europese integratie van onderaf
Inleiding
1. Het tijdperk van migratie of het tijdperk van mobiliteit?
2. Mobiliteit binnen de EU: enkel voor de uitverkorenen?
3. Intra-EU mobiliteit en sociale verandering
Besluit
Bibliografie

Hoofdstuk 2. Intra-Europese migratie: een demografische achtergrond bij migratiepatronen en inter-Europese partnerschappen in vergelijkend perspectief
Inleiding
1. Achtergrond van Europese mobiliteit
2. Data over Europese migratie en mobiliteit
3. Patronen van mobiliteit
4. Welke Europeanen zijn mobiel?
5. Europese partnerrelaties: wie huwt met wie in België?
Besluit
Bibliografie
 
Hoofdstuk 3. Unieburgers en hun (derdelands) familieleden: de effectiviteit van hun burgerschapsrecht van vrij verkeer onder de loep genomen
Inleiding
1. Het rechtskader inzake het vrij verkeer van Unieburgers en hun (derdelands) familieleden
2. Het effectieve genot van de burgerschapsrechten voor Unieburgers en hun (derdelands) familieleden: verschillende waarborgen
Besluit
Bibliografie

Hoofdstuk 4. Intra-Europese studentenmobiliteit: algemeen overzicht en tendensen
Inleiding
1. Intra-Europese studentenmobiliteit versus internationale studentenmobiliteit/migratie
2. Algemeen overzicht van de situatie in Europa
3. Algemeen overzicht van de Belgische situatie
4. Algemeen overzicht van de situatie in Vlaanderen
Besluit
Bibliografie

Hoofdstuk 5. Over onthaalonderwijs ten tijde van intra-Europese migratie. Wat het onthaal van romakinderen in het Vlaamse onderwijs ons kan leren
Inleiding
1. Een situering van het onthaal van minderjarige nieuwkomers uit MOE-landen in het Vlaamse onderwijs
2. Het Vlaamse onthaalonderwijs in een Europees vergelijkend perspectief
3. Roma in het onderwijs
Besluit
Bibliografie
 
Hoofdstuk 6. Het vrije verkeer van personen in de EU: migratie of mobiliteit? Een macro-economisch perspectief
Inleiding
1. Welke economische effecten van immigratie kan men verwachten?
2. Hoe belangrijk zijn de verwachte effecten?
3. Structuur van de tewerkstelling van buitenlandse werknemers in België
Besluit
Bibliografie
 
Hoofdstuk 7. De effecten van intra-Europese migratie op de Belgische arbeidsmarkt: de migratie van hoogopgeleiden binnen de EU
Inleiding: Intra-Europese migratie en de arbeidsmarkt
1. Het beleidskader voor intra-Europese arbeidsmigratie van hoogopgeleiden
2. Arbeidsmarkteffecten van hoogopgeleide migratie – Een spel van vraag en aanbod?
Besluit: Intra-Europese arbeidsmigratie in tijden van economische crisis
Bibliografie

Hoofdstuk 8. Instroom van laaggeschoolden uit de nieuwe EU-lidstaten en hun positie op de laaggekwalificeerde arbeidsmarkt
Inleiding
1. Arbeidsmobiliteit binnen de Europese Unie
2. Evolutie van EU12-nieuwkomers in België, 2005-2010
3. EU12-nieuwkomers op de Belgische arbeidsmarkt, 2005-2010
4. EU12-nieuwkomers en laaggeschoolde arbeid in België
5. Verschillen in jobinhoud en –kwaliteit
Besluit
Bibliografie
 
Hoofdstuk 9. Migratie- en integratietrajecten van Zuid-Europese migranten in Vlaanderen: Een kritische reflectie over intra-EU-mobiliteit en inburgering van EU-burgers versus niet-EU-burgers in beleidsperspectief
Inleiding
1. Een blik op het beleid
3. Mobiliteit- en integratietrajecten van Zuid-Europese migranten in Vlaanderen
Besluit
Bibliografie

Besluit.
Intra-Europese migratie: uitdagingen en mogelijkheden
De relatie tussen Europees bewustzijn en intra-Europese mobiliteit
Integratie door maatwerk
Ethische dimensie van migrantenarbeid

Format: Edited volume - ebook - PDF

ISBN: 9789461661753

Publication: September 22, 2015

Languages: Dutch; Flemish

Christiane Timmerman (†) was professor of anthropology and director of the Center for Migration and Intercultural Studies (CeMIS) at the University of Antwerp.
Dirk Vanheule is professor of law, dean of the Faculty of Law, and chairperson of CeMIS at the University of Antwerp.
François Levrau has obtained his PhD in social science at the Centre for Migration and Intercultural Studies (CeMIS) and is currently a postdoctoral assistant at the Centre Pieter Gillis, University of Antwerp.

Rilke Mahieu is FWO-aspirant bij het Centrum voor Migratie en Interculturele Studies (CeMIS) aan de Universiteit Antwerpen.