Het wellende water

De bron in tekst en beeld in de middeleeuwse Nederlanden en het Rijnland

Edited by Barbara Baert

Regular price €0.00 Sale

Edited volume - free ebook - PDF

Water is een archetypisch symbool in alle mythische en religieuze tradities. Ook de middeleeuwse cultuur is doortrokken van watersymboliek. Het wellende waterexploreert de verschijningsvormen van die symboliek in een aantal teksten en visuele bronnen uit de middeleeuwse Nederlanden en het nabijgelegen Rijnland.

De interdisciplinaire bundel bevat studies over de rol van watermetaforiek in het encyclopedische genre, over de functie van bronnen en fonteinen in epische verhalen, over waterbeeldspraak in de mystieke teksten van Ruusbroec en over verhalende en dramatische bewerkingen van de antieke narcissusbron. Het wellende water bevat verder drie bijdragen over middeleeuwse representaties van de paradijsbron zoals die voorkomen in een Speculum humane salvationis-handschrift, op een vijftiende-eeuws schilderij uit de omgeving van Van Eyck, en op een anoniem Nederrijns Andachtsbild. Tenslotte belichten twee artikelen de concrete rol van water in de dagelijkse praktijk en dat in twee contexten: die van de liturgie en die van de stedelijke feestcultuur.

Woord vooraf
Paul Vandenbroeck

Inleiding - Het wellende water
Barbara Baert en Veerle Fraeters

'Als een waterloop door een rivier gevoed'. Kennis en inzicht door water in het Liber Floridus
Karen De Coene

Bronnen in Brandaanverhalen. Van wonderbron tot luxefontein
Clara Strijbosch

Ridders, jonkvrouwen en vechtjassen. Ontmoetingen bij bronnen in Middelnederlandse ridderromans
An Faems

'Vlieten inde welde zeebaren'. De waterbeeldspraak in Jan van Ruusbroecs Die geestelike brulocht
Hilde Noë

De gevaarlijke spiegel. Narcissus en zijn echo's
Annelies van Gijsen

De paradijsbron. Een meander in de beeldende kunst
Bert Cardon

Between Salvation and Damnation. The Role of the Fountain in the Fountain of Life (Madrid: The Prado)
Leslie Ann Blacksberg

De wassende wonde. Laatmiddeleeuwse denkbeelden omtrent Christus als Fons pietatis
Barbara Baert

'Et erupebat fons salutaris'. Bron, vont en water in de Collegiale St. Servaaskerk te Maastricht in de zestiende eeuw
Rob Dückers

Van dagelijks water tot feestelijk geklater. Bronnen, putten en fonteinen in de middeleeuwse Vlaamse stad
Jacqueline van Leeuwen

Platenlijst
Register van historische figuren en literaire personages
Auteurs

Format: Edited volume - free ebook - PDF

Size: 240 × 160 mm

ISBN: 9789058674623

Publication: May 23, 2005

Series: Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis - Series B 34

Languages: Dutch; Flemish

Stock item number: 45872

Download: https://books.google.be/books?id=WUOGHMav1ToC&printsec=frontcover&hl=nl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

Barbara Baert is Professor in Medieval Art and Iconology at the Katholieke Universiteit Leuven. She is the founder of the Iconology Research Group, Leuven-Utrecht ( www.iconologyresearchgroup.org).