Het openbaar ministerie en de afhandeling van strafzaken in Duitsland

D. Van Daele

Regular price €0.00 Sale

Monograph - free ebook - PDF

INHOUD

 1. Het Duitse strafprocesrecht: wetgevende bevoegdheid en gerechtelijke organisatie

  1. De wetgevende bevoegheid inzake strafprocesrecht
  2. De gerechtelijke organisatie
 2. De "klassieke" Duitse strafprocedure in eerste aanleg
  1. Het Vorverfahren of Ermittlungsverfahren
  2. Het Zwischenverfahren of Eröffnungsverfahren
  3. Het Hauptverfahren
  4. Besluit bij deel 2
 3. Het openbaar ministerie (Staatsanwaltschaft) in de Duitse strafrechtspleging
  1. De historische achtergronden: van het Inquisitionsprozess naar het reformierter Strafprozess
  2. De positie van het openbaar ministerie in het staatsbestel
  3. De interne organisatie van het openbaar ministerie
  4. De externe organisatie van het openbaar ministerie: de verhouding met de andere actoren in de strafrechtsbedeling
  5. Besluit bij deel 3
 4. Het openbaar ministerie en de vereenvoudigde afhandeling van strafzaken
  1. Het openbaar ministerie en de vereenvoudigde afhandeling van strafzaken in historisch perspectief
  2. De vereenvoudigde afhandeling van strafzaken door het openbaar ministerie met toestemming van de rechter
  3. De vereenvoudigde afhandeling van strafzaken door het openbaar ministerie
  4. De vereenvoudigde afhandeling van strafzaken door de rechter op vordering van het openbaar ministerie
  5. De administratiefrechtelijke afhandeling van zaken: het Ordnungswidrigkeitenverfahren
  6. Besluit bij deel 4
 5. Algemeen Besluit
 6. Trefwoordenregister
 7. Bibliografie

Format: Monograph - free ebook - PDF

Size: 240 × 160 mm

ISBN: 9789058670786

Publication: July 28, 2000

Series: Society, Crime and Criminal Justice

Languages: Dutch; Flemish

Stock item number: 46067

Download: https://books.google.be/books?id=wpW1iuPqwzMC&printsec=frontcover&hl=nl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false