Participatiegolven

Dialogen over ruimte, planning en ontwerp in Vlaanderen en Brussel

Edited by Annette Kuhk, Hilde Heynen, Liesbeth Huybrechts, Jan Schreurs, and Frank Moulaert

Regular price €29.50 (including 6% VAT) Sale

Edited volume - paperback

VIEW Edited volume - free ebook - PDF

Kritische studie van participatieprocessen in architectuur, stedenbouw en ruimtelijke ordening

Participatie’ werd, in de nasleep van 1968, een sleutelwoord in architectuur, stedenbouw en ruimtelijke ordening in Vlaanderen en Brussel. Sindsdien zijn processen van medezeggenschap, inspraak en coproductie min of meer ingeburgerd in ontwerp- en planningspraktijken. Het enthousiasme voor deze processen is aan wisselende invloeden onderhevig en participatie staat dus lang niet altijd centraal in de feitelijke beslissingsstromen. Dit boek documenteert deze golfbewegingen aan de hand van historische overzichten, gevalstudies, interviews en kritische reflecties. Daarbij wordt nagedacht over de rol van actoren, de kracht van het ontwerp en het belang van (de) politiek. De wetenschappelijke inzichten en praktijkgebaseerde beschouwingen rond de drie grote participatiegolven van 1968 tot nu ronden af met een prospectieve kijk op participatieve benaderingen en een kritische reflectie op toekomstige sociaal-politieke uitdagingen. Deze veelheid aan complementaire invalshoeken maakt Participatiegolven tot een onmisbaar referentiewerk voor een breed lezerspubliek, van architecten, planologen en ontwerpers tot sociale geografen en stadssociologen, en van studenten tot academische en praktijkgerichte professionals.

E-boek verkrijgbaar in Open Access.
Deze publicatie is GPRC-labeled (Guaranteed Peer-Reviewed Content).

Bijdragende auteurs
Wouter Bervoets (IDEA Consult / KU Leuven), Bie Bosmans (vroegere coordinator BOM, Antwerpen), Dag Boutsen (KU Leuven), Etienne Christiaens (betrokken geweest bij het Federaal Grootstedenbeleid), Veerle Cox (Intercommunale Leiedal), Seppe De Blust (Endeavour), Bruno De Meulder (KU Leuven), Tim Devos (Endeavour), Els Dietvorst (kunstenaar), Hilde Heynen (KU Leuven), Liesbeth Huybrechts (Universiteit Hasselt), Michael Kaethler (KU Leuven), Annette Kuhk (KU Leuven), André Loeckx (KU Leuven), Frank Moulaert (KU Leuven), Petra Pferdmenges (Alive Architecture), Jan Schreurs (KU Leuven), Ruth Segers (KU Leuven), Erik Vandaele (KU Leuven), Pieter Van den Broeck (KU Leuven), Barbara Van Dyck (University of Sussex), Hanne Vanreusel (KU Leuven), Ward Verbakel (plusofficearchitects)

Format: Edited volume - paperback

Size: 230 × 170 mm

350 pages

ISBN: 9789462701816

Publication: October 31, 2019

Languages: Dutch; Flemish

Annette Kuhk is postdoctoraal onderzoeker aan KU Leuven en is tevens actief als consultant voor participatieve trajecten.
Frank Moulaert is emeritus professor van de KU Leuven en is internationaal gekend voor zijn onderzoek over stadsplanning en sociale innovatie.
Hilde Heynen is gewoon hoogleraar aan de KU Leuven, waar ze architectuurtheorie doceert.
Jan Schreurs is emeritus van de KU Leuven, waar hij onderzoeksprojecten geleid heeft rond participatie, ontwerpend onderzoek en ruimtelijke kwaliteit.
Liesbeth Huybrechts is hoofddocent aan de Universiteit van Hasselt, waar ze onderzoek doet naar participatief ontwerp, mens-computerinteractie en ruimtelijke transformatieprocessen.