Vives te Leuven

Catalogus van de tentoonstelling in de Centrale Bibliotheek te Leuven 28 juni-20 augustus 1993

Gilbert Tournoy (Editor), Jan Roegiers (Editor), Chris Coppens (Editor),

Series: Supplementa Humanistica Lovaniensia 8

Category: Neo-Latin Studies

Language: Dutch

ISBN: 9789061865551

Publication date: January 1, 1993

Read the book for free with Google Books

Size: 240 x 160 x mm

SHARE

Zeven jaar geleden gingen wij in op de vraag van de academische overheid van de KU Leuven en organiseerden wij een tentoonstelling ter herdenking van de vierhonderdvijtigste verjaring van Erasmus overlijden. Juan Luis Vives heeft nog meer dan Erasmus met de Nederlanden te maken. Zijn tussenkomst, via zijn mecenas Willem van Croy, is beslissend geweest bij de uiteindelijke aanvaarding van het Collegium Trilingue door de Leuvense Universiteit. Volgens Erasmus zelf verenigde hij alle kwaliteiten in zich om de naam van Erasmus in de schaduw te stellen. Vives is inderdaad uitgegroeid, naast Erasmus, Thomas More en Budé, tot een van de belangrijkste figuren van het Europese humanisme. Zijn politieke traktaten vallen op door hun filosofische diepgang: voor zijn originele denkbeelden op het gebied van de psychologie kreeg hij zijn ideeën op het gebied van de armenzorg werden spoedig richtinggevend bij het uittekenen van een sociaal beleid. Het was dan ook ondenkbaar dat de vijfhonderste verjaring van de geboorte van de grote Spaans-Nederlandse humanist in Vlaanderen, dat hij als zijn tweede vaderland beschouwde, onopgemerkt zou voorbijgaan.

Inhoudstafel

G. Tournoy, Woord vooraf

D. Colomé, Europa y Espana: Vives en Lovaina

Lijst van afkortingen

G. Tournoy, Ephemerides Vivicae

J. Roegiers, Leuven en Vives

C. Coppens, Vivesdrukken in de Universiteitsbibliotheek

G. Tournoy, Vives en zijn drukkers

Catalogus

A. Van Valencia over Parijs naar de Nederlanden

B. Tussen Brugge en Engeland

C. Tussen Brugge en Breda

D. Drukgeschiedenis van Vives werken

E. De Vivestraditie te Leuven

F. Iconografie van Vives

Registers

Gilbert Tournoy

Gilbert Tournoy is emeritus professor of Classical, Mediaeval and Renaissance Latin at KU Leuven.

Jan Roegiers

Chris Coppens

Related titles