Utopia & More

Thomas More, de Nederlanden en de utopische traditie

Dirk Sacré (Editor), Erik De Bom (Editor), Demmy Verbeke (Editor), Gilbert Tournoy (Editor),

Series: Supplementa Humanistica Lovaniensia 41

Category: Nederlandstalige uitgaven - monografie en bundel, Neo-Latin Studies

Language: Dutch

ISBN: 9789462700932

Publication date: October 18, 2016

€49.50 (including 6% VAT)

Buy Now

Size: 240 x 160 x mm

Stock item: 112250

Standard delivery time for print books:

For Belgium: 5 to 8 working days

For EU: 2 to 3 weeks

For other countries: 4 to 5 weeks

SHARE

Catalogus bij de tentoonstelling in de Leuvense Universiteitsbibliotheek, 20 oktober 2016 – 17 januari 2017
Vijfhonderd jaar geleden legde Dirk Martens in Leuven Utopia ter perse. Om de verjaardag van dit meesterwerk van Thomas More (1477/78–1535) passend te vieren organiseert de Leuvense Universiteitsbibliotheek in het najaar van 2016 een tentoonstelling. Die biedt een portret van More als humanist, staatsman en polemist, belicht zijn contacten met de Nederlanden en staat stil bij zijn terechtstelling en postume faam. Daarnaast gaat de tentoonstelling uitgebreid in op Utopia zelf en tal van bekende en minder bekende utopische werken. Prikkelende essays over al deze onderwerpen en gedetailleerde beschrijvingen van de tentoongestelde objecten vindt de lezer in de bundel Utopia & More. Thomas More, de Nederlanden en de utopische traditie. En voor wie nóg meer wil, bevat het boek ook een aantal extra lemmata die de context schetsen en meer werken voorstellen.

— Woord vooraf
— D. Sacré, Ephemerides Moricae

Deel I: Thomas More
— M. Laureys, Liefde voor de letteren, gedrevenheid voor de staat, overgave aan God. Het leven van Thomas More
— J. Papy, De twee pennen van kanselier-literator Thomas More. Humanistische literatuur en ‘New Learning’ in het
Engeland van Hendrik VIII
— J. Papy, De orthodox Thomas More in de polemische stormen van de Reformatie. Van religieuze pennenstrijd
tot schavot
— G. Latré, De Engelstalige werken van Thomas More
— G. Tournoy, Terechtstelling en postume faam van Thomas More
— Catalogusnotities 1 t.e.m. 48

Deel II: Thomas More en de Nederlanden
— D. Sacré, Thomas More en de Nederlanden
— Catalogusnotities 49 t.e.m. 88

Deel III: Utopia en de utopische traditie
— E. De Bom, Het ongrijpbare Utopia. Zoektocht naar de ideale samenleving van Nergensland
— E. De Bom – T. Van Houdt, Van atopie tot utopie, van eutopie tot dystopie. Enkele krachtlijnen van de utopische traditie
— Catalogusnotities 89 t.e.m. 120

— Afkortingen
— Literatuurlijst
— Index nominum

Dirk Sacré

Dirk Sacré is professor of Latin and Neo-Latin at KU Leuven.

Erik De Bom

Erik De Bom (1983) is als intellectueel historicus en politiek theoreticus verbonden aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven. In 2016 is hij van dichtbij betrokken bij tal van activiteiten die de 500ste verjaardag van Mores Utopia gedenken.

Demmy Verbeke

Demmy Verbeke is hoofd van Artes, de bibliotheek die vooral het onderzoek en onderwijs aan de Faculteit Letteren van de KU Leuven ondersteunt.

Gilbert Tournoy

Gilbert Tournoy is emeritus professor of Classical, Mediaeval and Renaissance Latin at KU Leuven.

In het Nederlands is dit wellicht de meest vooraanstaande en blijvende bijdrage aan het Morejaar 2016. Het boek beantwoordt aan alle academische standaards en probeert de in Engeland polemische figuur van More zo objectief mogelijk te benaderen.
Christusrex.be

The book fills in the gaps in the exhibition, where the guiding principle was “less is more” (X) in order not to overwhelm the visitor. At 454 pages, this is an academic book rather than a catalogue per se. I have counted thirty-three names of contributors to this volume, and numerous libraries and museums loaned items to the exhibit. The result is a testament to the ever-high regard for Thomas More and to the effort of the faculty in Leuven, who clearly saw the exhibition and companion as a labor of love.
Angela Fritsen, The Neo-Latin News, 2017, Vol. 65, Nos. 3&4

Although the principle of the exhibition was “less is more,” the catalogue has here been enriched by plenty of extra material and useful background information. All of them are written by individual authors and are much longer than generally expected in an exhibition catalogue, so that it is far more than justthis—it is also a high-quality reference work. [...] the catalogue may have a limited readership because it is completely in Dutch. But there can be no doubt that all those who speak the language will thoroughly enjoy it and that it is an excellent source for scholars interested in the Utopia and its genre, More and Erasmus, or humanism and the English Renaissance.Friedrich-K. Unterweg, Renaissance Quarterly 70.4 (Winter 2017)

Deze publicatie biedt in een toegankelijke stijl niet alleen een schat aan achtergrondinformatie over de persoon van Thomas More, maar ook over zijn werk Utopia en andere (minder) bekende utopische werken.Els Agten, Collationes 48 (2018) nr. 1

Related titles