Adellijk en artistiek

Amateurkunstenaressen met blauw bloed in België (1815-1914)

Wendy Wiertz (Author),

Category: Art, Gender Studies, History, Nederlandstalige uitgaven - monografie en bundel

Language: Dutch

ISBN: 9789462703223

Publication date: June 27, 2023

€55.00 (including 6% VAT)

Buy Now

Number of pages: 256

Size: 230 x 170 x 15 mm

Number of illustrations: 50

Illustrations and other content description:
Illustrated, full colour Guaranteed Peer Reviewed Content

Stock item: 155098

Standard delivery time for print books:

For Belgium: 5 to 8 working days

For EU: 2 to 3 weeks

For other countries: 4 to 5 weeks

Category: Art, Gender Studies, History, Nederlandstalige uitgaven - monografie en bundel

Language: Dutch

DOI: 10.11116/9789461665010

ISBN: 9789461665010

Publication date: June 27, 2023

€47.00 (including 6% VAT)

Buy Now

Number of pages: 256

Number of illustrations: 50

Illustrations and other content description:
Illustrated, full colour Guaranteed Peer Reviewed Content

SHARE

Intieme kijk op de artistieke leefwereld van adellijke vrouwen in de 19de en het begin van de 20ste eeuw

In de 19de eeuw ging een negatief imago aan de amateurkunsten kleven. Die raakten geassocieerd met de vrijetijdsbesteding van vrouwen, met huiselijkheid en met lage kwaliteit. Adellijk en artistiek verruimt dit enge perspectief. Het toont hoe amateurkunsten voor vrouwen een krachtig instrument waren om de eigen identiteit vorm te geven, om een plaats in een sociaal-cultureel netwerk te verwerven en om tastbare herinneringen na te laten.

Dit rijk geïllustreerde boek zoekt het gezelschap van adellijke amateurkunstenaressen op. Deze vrouwen borduurden in het salon, leerden schilderen in het damesatelier en stelden tentoon tijdens liefdadigheidsbazaars. Documenten, objecten en verhalen uit vooral privéarchieven en -verzamelingen bieden een diepgaande blik op hun artistieke activiteiten. Ze laten een wisselwerking zien tussen de schone en toegepaste kunsten, tussen individuele en gemeenschappelijke betrokkenheid en tussen traditionele verwachtingen en persoonlijke ambities.

Deze publicatie is GPRC-labeled (Guaranteed Peer-Reviewed Content).

VAN TEKENHANDLEIDING TOT ACADEMIE
De beginselen via tekenhandleidingen, familieleden en tekenleraars
In het pensionaat
Privélessen van beroepskunstenaars
Damesateliers
Naar de academie
Coda

EEN GEDEELDE PLEK
In het salon
Een eigen atelier
Vertoeven in de buitenlucht
Coda

OP ZOEK NAAR ERKENNING
Kunst en liefdadigheid
Tentoonstellen met beroepskunstenaars
Tussen amateur- en beroepskunstenares
Coda

BESTEMMING EN NALATENSCHAP
Voor zichzelf en het eigen interieur
In vriendschap gegeven
Een tastbare herinnering
Coda

CONCLUSIE

NOTEN

BIBLIOGRAFIE
Onuitgegeven bronnen
Contemporaine tentoonstellingscatalogi
Contemporaine kranten en tijdschriften
Werken

HERKOMST VAN DE AFBEELDINGEN LIJST VAN ADELLIJKE (AMATEUR)KUNSTENARESSEN
PERSONENREGISTER

Wendy Wiertz

Wendy Wiertz is een Marie Skłodowska-Curie fellow aan de University of Huddersfield. In de zomer van 2023 start ze als assistant professor toegepaste kunst, design en materiële culturen aan de Universiteit Utrecht.

Dit goed en rijk geïllustreerde boek telt vier hoofdstukken die de lezer verhalen over de plekken waar de kunstenaressen leefden en werkten. Vaak was dit thuis, maar ook bezochten zij liefdadigheidssalons en kunstexposities waaraan zij deelnamen. Eerst gaat Wiertz in op de wijze waarop deze vrouwen zich artistiek ontwikkelden en hun kunsten onder de knie kregen. In een volgend hoofdstuk gaat de auteur in op de vraag hoe opleidingsmogelijkheden hen de kans boden een netwerk aan te gaan en te vergroten. Interessant is ook de analyse van de wijze waarop de vrouwen zichzelf portretteerden. Een bijzonder boek over een weinig onderzocht en onderbelicht onderwerp waarvan ik mij afvraag of dit voor ons land op een samenhangende wijze ooit onderzocht is. - René Dessing, Stichting Kastelen, (historische) Buitenplaatsen en Landgoederen, 27 augustus 2023, https://www.skbl.nl/adellijk-en-artistiek-amateurkunstenaressen-met-blauw-bloed-in-belgie-1815-1914/

In het boek 'Adellijk en artistiek' weerlegt Wendy Wiertz enkele ideeën over vrouwelijke adellijke amateurkunstenaars. Ze beoefenden hun stiel niet louter binnenskamers en een geschikte huwelijkspartner vinden was ook al niet de bedoeling. Hun kunstenaarschap bleek daarentegen een krachtig middel om hun netwerk uit te breiden en te verstevigen. - An Devroe, OKV 2023.6, https://www.okv.be/artikel/adellijk-en-artistiek-amateurkunstenaressen-met-blauw-bloed-belgie

Related titles