Van natuurlijke naar gecontroleerde vruchtbaarheid?

Geboortebeperking in Leuven (1846-1910)

Jan Van Bavel (Author),

Series: Sociologie Vandaag / Sociology Today 6

Category: Social Science

Language: Dutch

ISBN: 9789058672285

Publication date: September 24, 2002

Read the book for free with Google Books

Size: 240 x 160 x mm

SHARE

Deze studie behandelt twee, nauw gerelateerde vragen die van groot belang zijn voor de snelheid en de diepgang van de vruchtbaarheidsdaling: welke vormen nam de geboortebeperking aan tijdens de Europese vruchtbaarheidstransitie en hoe hebben die zich maatschappelijk verspreid? Geboortebeperking binnen het huwelijk kan grofweg op twee manieren: enerzijds door verlenging van de duur tussen twee opeenvolgende geboorten, uitstel genoemd, en anderzijds door het vroegtijdig stoppen met verdere voortplanting, afstel genoemd. Empirisch onderzoek besteedde eenzijdig veel aandacht aan de tweede vorm van vruchtbaarheidscontrole omdat detectie van controle door uitstel methodologisch moeilijker is en om zeer gedetailleerde onderzoeksgegevens vraagt. Deze studie verzamelde zulke gegevens op individueel meetniveau voor drie generaties die in de tweede helft van de 19de eeuw in de Belgische provinciestad Leuven woonden (1846-1910) en ontkracht de theorie dat de vruchtbaarheidstransitie een overgang was van natuurlijke naar gecontroleerde vruchtbaarheid: ook voor de transitie controleerden echtparen hun vruchtbaarheid door uitstel.

Inleiding

 1. De moderne demografische transitie
 2. Onderzoeksvragen

 • Geboortebeperking en vruchtbaarheidscontrole: concepten en observatiemethoden

  1. Concepten
  2. Methoden: indirecte observatie van vruchtbaarheidscontrole

 • Data en context

  1. De vruchtbaarheidstransitie in de provinciestad Leuven
  2. Steekproefplan en dataverzameling
  3. Vruchtbaarheidsevolutie in drie generaties
  4. Proloog

 • Geboortebeperking en vruchtbaarheidscontrole in drie generaties

  1. Van pariteitsinvariante naar pariteitsafhankelijke huwelijksvruchtbaarheid
  2. Uitstel en afstel
  3. Evolutie van de directe determinanten
  4. Besluit

 • De sociale verspreiding van uitstel en afstel

  1. Theoretische uitgangspunten
  2. Sociale stratificatie
  3. Gewenste vruchtbaarheid en reguleringskosten naar sociale rang
  4. Vruchtbaarheidscontrole in de burgerij
  5. Arbeidersklassen
  6. Besluit

 • Conclusies

  Bijlage: leeftijdsspecifieke huwelijksvruchtbaarheid naar beroepscategorie
  Bibliografie

Jan Van Bavel

Jan Van Bavel is hoogleraar sociale demografie en sociaalwetenschappelijke methodologie en hoofd van de onderzoeksgroep Interface Demography van de Vrije Universiteit Brussel.

Related titles