Topics notarieel recht

Luc Weyts (Editor), Eline Goovaerts (Editor),

Series: Leuvense Notariële Geschriften 3

Category: Law

Language: Dutch

ISBN: 9789058672179

Publication date: July 1, 2002

Read the book for free with Google Books

Number of pages: 190

Size: 240 x 160 x mm

SHARE

ADMINISTRATIEF RECHT

Administratief recht en het notariaat
M. Boes

 1. Beslissingen door en vertegenwoordiging van publieke rechtspersonen

 2. Het beheer van en de beschikking over het patrimonium van de overheid
 3. Het verlijden van akten
 4. Rechtsregeling van het patrimonium van de overheid
 5. Beslag op goederen van de overheid

Diverse voorkooprechten in de notariële praktijk: een kluwen
P. Van Hoestenberghe

 1. Inleiding

 2. Interne problemen van het voorkooprecht
 3. Het “externe” kluwen van het voorkooprecht of de samenloop van voorkooprechten

INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT

Internationaal privaatrecht en notariële praktijk
F. Bouckaert

 1. Inleiding

 2. Persoonlijk statuut
 3. Het reële statuut
 4. Internationaal erfrecht
 5. Overeenkomstenrecht
 6. Faillissement
 7. Vennootschapsrecht

FISCAAL RECHT

Actualiteit inzake directe belastingen
J. Verstappen

 1. De fiscale notificaties

 2. Wijzingen aan de belastingvermindering voor kapitaalaflossing van hypothecaire leningen
 3. De wetgeving aangaande de registratie van aannemers
 4. De korting op de personenbelasting in het Vlaams Gewest
 5. De revalorisatiecoëfficient voor de kadastrale inkomens
 6. De Vlaamse krottaks
 7. Toelichtingen bij enkele bedingen in notariële akten van verkoop van onroerend goed

Een terugblik op 5 jaar registratierechten voor de notariële praktijk
L. Weyts

 1. Algemeen

 2. Verkopen
 3. Basisakte
 4. Opstal
 5. Lening
 6. Vennootschappen
 7. Echtscheidingen
 8. Schenkingen
 9. Verdelingen

GERECHTELIJK RECHT

De notariële toepassing van de artikelen 14 tot 23 w. 29 mei 2000 houdende oprichting van een centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling, alsook tot wijziging van sommige bepalingen van het Ger. W.
C. Engels

 1. Inleiding

 2. Uitvoerend beslag op onroerend goed
 3. Rangregeling

Gerechtelijke verkopingen: enkele vragen uit de notariële praktijk
J. Byttebier

 1. Faillissement

 2. Nalatenschap aanvaard onder voorrecht van boedelbeschrijving
 3. Vereffening – Vordering – Licitatie
 4. Varia

AGRARISCH RECHT

Actualiteiten in het agrarisch recht
R. Gotzen

 1. Pachtwetgeving

 2. De Landbouwvennootschap

Luc Weyts

Luc Weyts is erenotaris en professor emeritus aan de KU Leuven.

Eline Goovaerts

Related titles