Leuvense Notariële Geschriften

Book cover for the book Capita Selecta Notarieel Recht Capita Selecta Notarieel Recht

Luc Weyts (Author), Christoph Castelein (Author),

October 2006

Book cover for the book Notariële nieuwigheden 2004-2005 Notariële nieuwigheden 2004-2005

Christoph Castelein (Editor), Luc Weyts (Editor),

October 2005

Book cover for the book Vennootschappen en rechtspersonen: Stand van zaken Vennootschappen en rechtspersonen: Stand van zaken

Luc Weyts (Editor), Christoph Castelein (Editor), Eline Goovaerts (Editor),

February 2005

Book cover for the book Notariële facetten van het contractenrecht Notariële facetten van het contractenrecht

Alain Verbeke (Author), Luc Weyts (Author),

May 2004

Book cover for the book Topics notarieel recht Topics notarieel recht

Luc Weyts (Editor), Eline Goovaerts (Editor),

July 2002

Book cover for the book Actualia Vennootschapsrecht Actualia Vennootschapsrecht

Alain Verbeke (Editor), Luc Weyts (Editor), Eline Goovaerts (Editor),

May 2001

Book cover for the book Beslag en Rangregeling – Saisie et Ordre Beslag en Rangregeling – Saisie et Ordre

Frans Bouckaert (Author), Jan Byttebier (Author),

February 2001