Actualia Vennootschapsrecht

Alain Verbeke (Editor), Luc Weyts (Editor), Eline Goovaerts (Editor),

Series: Leuvense Notariële Geschriften 2

Category: Law

Language: Dutch

ISBN: 9789058671318

Publication date: May 21, 2001

Read the book for free with Google Books

Size: 240 x 160 x mm

SHARE

In dit boek zal elke notaris, advocaat, magistraat, bedrijfsjurist of consultant die van ver of dichtbij met het vennootschapsrecht in aanraking komt, zijn gading vinden.

In een eerste deel wordt ingegaan op de problematiek van de vennootschap in oprichting. Aspecten van vertegenwoordiging en de raad van bestuur worden in deel twee behandeld. De voor de praktijk erg belangrijke materie van de kapitaalverhoging en -vermindering wordt uitvoerig behandeld in het derde deel. Het voorlaatste deel is gewijd aan de verkrijging van eigen aandelen. Tot slot wordt de lezer getracteerd op enkele zeer praktijkgerichte vraagstukken.

Deel 1
De vennootschap in oprichting
Robbie Tas

Handelingen aangegaan namens een vennootschap in oprichting

 1. Oorsprong van de regeling

 2. Toepassingsgebied van artikel 60 W. Venn. (art. 13bis Venn. W.)
 3. De persoonlijke aansprakelijkheid van de promotoren
 4. Bevrijdende overname
 5. Enkele andere interpretatieproblemen naar aanleiding van de wijziging van art. 2 W. Venn. (art. 2 Venn. W.)

Deel 2
Raad van bestuur – vertegenwoordiging
Bernard Waà»ters

 1. Situering

 2. Onderscheid interne bevoegdheid – externe vertegenwoordiging
 3. De interne bestuursbevoegdheid
 4. De externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
 5. De statutaire bepalingen in verband met vertegenwoordiging

Deel 3
Kapitaalverhoging en kapitaalvermindering aflossing van het kapitaal in N.V., B.V.B.A., en C.V.B.A. “revisited”
Ben Van Bruystegem

 1. Kapitaalverhoging

 2. Kapitaalvermindering (art. 72 en 72bis (N.V.), 122ter (B.V.B.A) en 147novies (C.B.V.A.) Venn. W.
 3. Aflossing kapitaal (art. 72ter (enkel N.V.) Venn. W.)

Deel 4
Verkrijging van eigen aandelen
Peter Verbanck

 1. Vennotschapsrechtelijke krachtlijnen

 2. Fiscale gevolgen

Deel 5
Rechtspersonenrecht: grepen uit de notariële praktijk
Frans Bouckaert

 1. Vennootschappen

  1. Onderscheid tussen burgerlijke en handelsvennootschappen
  2. Oprichting
  3. Kapitaal, inbreng, aandelen en andere effecten
  4. Organen van de vennootschap
  5. Statutenwijziging
  6. Uitgifte van converteerbare obligaties en warrants
  7. Ontbinding
  8. Vereffening
  9. Fusie en splitsing
  10. Inbreng en overdracht van de algemeenheid of van een bedrijfstak

 2. Andere vennootschapsvormen en andere rechtspersonen

  1. Landbouwvennootschap: participatie in immobiliënvennootschap
  2. V.Z.W.

Alain Verbeke

Luc Weyts

Luc Weyts is erenotaris en professor emeritus aan de KU Leuven.

Eline Goovaerts

Related titles