Tussen klassieke en moderne criminele politiek

Leven en beleid van Jules Lejeune

Stef Christiaensen (Author),

Series: Society, Crime and Criminal Justice 28

Category: Law

Language: Dutch

ISBN: 9789058673640

Publication date: June 7, 2004

Read the book for free with Google Books

Number of pages: 745

Size: 240 x 160 x 40 mm

SHARE

Dit boek behandelt de levensloop en de persoon van voormalig minister van Justitie, Jules Lejeune. Er wordt nagegaan wie Lejeune was, in welke context hij functioneerde, welke functies hij waarnam, waarom hij als niet-parlementslid met een eerder liberale achtergrond, deel is gaan uitmaken van de katholieke regering-Beernaert en wat zijn bijzondere relatie was met Leopold II. Opvallende kenmerken van Lejeune waren enerzijds zijn optreden als moreel kruisvaarder, zijn beginselvastheid en anderzijds zijn pluralistische, ruimdenkende ingesteldheid. Lejeune wordt meestal vereenzelvigd met de gelijknamige wet op de voorwaardelijke invrijheidstelling. Lejeune staat echter voor een ruim beleidsstreven. Uit meerdere administratieve ingrepen, wetten en wetsprojecten blijkt dat hij, niettegenstaande een nog heersend klassiek denkkader en een paternalistische filantropie, vernieuwende strafrechtelijke, penitentiaire en criminologische visies beleidsmatig trachtte te vertalen. De spanning tussen “klassieke” vasthoudendheid en “moderne” criminele politiek komt tot uiting in enerzijds de ondernemingen van Lejeune om de straftoemeting, de strafuitvoering en de reclassering doelmatiger én humaner te maken; anderzijds blijkt dat vernieuwingen werden afgeremd door een behoudsgezinde mentaliteit, door de zogenaamde orthodoxie bij rechtspractici en door gevestigde penitentiaire infrastructuren.

Algemene Inleiding

Deel I – De levensschets van een verlicht aristocraat

  1. Herkomst achtergrond en aanvankelijke loopbaan

  2. Het ministerschap
  3. De postministeriële periode

Deel II – De karakteristieken van Lejeunes beleidsvoering

  1. Het penitentiair beleid

  2. De voorwaardelijke invrijheidstelling en de voorwaardelijke veroordeling
  3. Lejeune en de patronage

Algemene conclusies

  1. De beleidskenmerken vanuit “osmotische” perspectief

  2. Vervloeiing of evolutie eerder dan breuk of omslag
  3. De karakteristieken van Jules Lejeune als beleidsman

Stef Christiaensen

Related titles