Strafrecht als roeping

Liber amicorum Lieven Dupont

Frank Verbruggen (Editor), Raf Verstraeten (Editor), D. Van Daele (Editor), Bart Spriet (Author),

Series: Society, Crime and Criminal Justice

Category: Law

Language: Dutch

ISBN: 9789058674876

Publication date: September 29, 2005

Read the book for free with Google Books

Number of pages: 1267

Size: 240 x 160 x 70 mm

Stock item: 46213

Standard delivery time for print books:

For Belgium: 5 to 8 working days

For EU: 2 to 3 weeks

For other countries: 4 to 5 weeks

SHARE

In de laatste jaren van zijn academische loopbaan aan de K.U.Leuven verwierf professor Lieven Dupont tegen zijn natuur in nog nationale mediabekendheid. Die vluchtige roem dankt hij aan zijn geesteskind, de Basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden. Deze wet blijft ongetwijfeld de kroon op zijn uitgebreid maar vaak onopvallend beleidsondersteunend werk. In de wereld van het strafrecht en de criminologie is Lieven Dupont echter al decennialang een van Vlaanderens prominentste figuren. Bijna dertig jaar doceerde hij strafrecht aan opeenvolgende generaties Vlaamse juristen, voor wie hij dé referentie is, zowel in het materieel strafrecht als in het penitentiair recht. Hij hanteerde zijn onbetwist juridisch-technisch gezag echter niet als schild tegen kritiek op het bestaande systeem, maar integendeel als springplank voor een door criminologische inzichten verrijkte aanzet tot verfijning ervan of tot – soms radicale – verbeteringsvoorstellen. Dit jaar neemt Lieven Dupont afscheid van zijn Alma Mater. Naar aanleiding daarvan krijgt hij een Liber amicorum aangeboden. Het resultaat is een boek dat onmiskenbaar thuishoort op de boekenplank van al wie van dichtbij of van ver betrokken is bij het strafrechts- en bestraffingswezen in België.

VANISTENDAEL Frans – Profiel Lieven Dupont

DEEL I: Over misdrijven….
VAN DYCK Silvia – Valsheid in geschriften: misdrijf tegen het openbaar vertrouwen?
HUTSEBAUT Frank – “Kan ik je nog vertrouwen?” Enkele beschouwingen over het beroepsgeheim in de relatie politie, justitie en hulpverlening
DEWANDELEER Dirk & VERSTRAETEN Raf– Uitwassen van witwassen
BOES Marc – En toen waren ze nog met negen, bedenkingen bij de opheffing van Titel X van Boek II SW.
ARNOU Luc – De teleologische wetsinterpretatie als baken voor de rechtstoepassing in het strafrecht: over Hell’s Angels en privé-milities
VAN BAVEL Hans – De rechtspersoon in ons schuldstrafrecht: over het moreel bestanddeel van het misdrijf in hoofde van de rechtspersoon
FAURE Michael & VANHEULE Jan – Afscheid van zorgplicht-bepalingen in het milieustrafrecht?
VANACHTER Othmar – Arbeidsrecht en strafrecht
VERSTEGEN Raf – Onderwijsstrafrecht
VERHAEGEN Jacques – Les règles non dérogeables et leur place en droit pénal de la justification
DIERICKX Ann – Is veroorloven ‘toestemmen’? Over de geldigheidsvoorwaarden van de ‘toestemming”
DE HULLU Jaap – De invloed van eigen schuld op de beoordeling van strafuitsluitingsgronden
VERBRUGGEN Frank – Strafwaardigheid: nooduitgang of deur naar dogmatische verfijning?

DEEL II:…en straffen

TRAEST Philip – De innerlijke overtuiging van de rechter en de motiveringsverplichting
HUYBRECHTS Luc – Straffen
SPRIET Bart – Tabula Dupontis: De Tabel Dupont tot combinatie van straftoemetingsnormen
BEYENS Kristel – Reflecties omtrent het hedendaagse rechtspreken DAEMS Tom – Slachtoffers in H/holsters
VAN DAELE Dirk – Strafrechtelijke rechtshandhaving in beweging: over decriminalisering, bestuurlijke boete en strafbeschikking
LEMMENS Paul – Death penalty, life sentence and long-term sentences: inhuman punishments?
BOSLY Henri-D. – La durée de la peine accessoire de l’interdiction des droits
ARNOU Patrick – De vervangende straf
CASSELMAN Joris – Geïnterneerden in overbevolkte gevangenissen
DE RUYVER Brice & VANDER BEKEN Tom – Te gek om op te sluiten
VANDEKERCKHOVE Lieven – De transgressiviteit van de straf
MAES Eric – Beknopte schets van de historische evolutie van de wettelijke onderbouw van het penitentiar regime (1830-2005)
HUYSE Luc – Wetten
VAN PARYS Tony – Tussen droom en daad
KELK Constantijn – Lieven Dupont: pleitbezorger van beginselen van behoorlijk penitentiar recht
SMAERS Greet – De Basiswet in het licht van de internationale mensenrechten
VAN LAETHEM Wauter – Lieven Dupont: herziener of hervormer? Of over hoe de jonge Dupont zou aankijken tegen de minder jonge Dupont
VANACKER John – Een goed uitgebouwde penitentiaire organisatie, de onmisbare voorwaarde voor een goede implementatie van de Basiswet
PIETERS Freddy – Teveel zielen drukt de pret – Revisited
DETIENNE Jean – Le droit disciplinaire pénitentiaire: un droit en évolution
TUBEX Hilde – Zorgen voor gedetineerden
TULKENS Hans – Toekomst-denken is de hefboom van de maatschappelijke vooruitgang
VAN DEN BERGE Yves – Vrijheidsstraffen: de effectieve duur van de detentie
GOETHALS Johan – De voorwaardelijke invrijheidsstelling. De burger aan het woord
KELLENS Georges & SERON Vincent – La fin de l’interdiction légale DEEL III: Een man van beginselen
GROENHUIJSEN Marc – Thomas Hobbes en John Locke als onbewuste wegbereiders van het legaliteitsbeginsel in strafzaken
DE NAUW Alain – Nieuwe wendingen inzake het Lex Certa beginsel
JACOBS Ann – Le principe de légalité en matière pénale au regard de la jurisprudence de la Cour d’Arbitrage
KILENDA KAKENGI BASILA Jean-Pierre – Le droit à la légalité criminelle à l’épreuve de la norme incriminante du terrorisme
MICHEL Guy – Montesquieu en de drugswet van 3 mei 2003
PONSAERS Paul – Het militair-bureaucratisch politiemodel: demilitarisering als gangmaker van politiehervorming
CORSTENS Geert – Beginselen en bijzondere opsporingsbevoegdheden in België en Nederland

DEEL IV: De bewogen beweger

BERISTAIN Antonio – Derecho penal reparador y transdisciplinar
BERRENDORF Marie-Françoise – L’essayer, c’est l’adopter
BIJL Willy – Een praktijklector (1985-1995) in de lering
BOUVERNE-DE BIE Maria en ROOSE Rudi – Van ‘jeugdbescherming met mate’ naar ‘forensisch welzijnswerk’

BROEKMAN Jan M. – Atlantis Gekliefd
CARMEN Ivo – Het ‘mission statement’ van het parket Leuven
CLAES Erik – Herstelrecht, bestraffing en recht op ‘privacy’
COUSY Herman – Hoogleraar in de rechten: beroep of roeping?
DE BATSELIER Steven – Lieven Dupont, een getuigenis
DEMEYERE Luc – De zoektocht naar het bevrijdende woord
DE PEUTER José – Lector naast Lieven
DERVEAUX Willy – Enkele kanttekeningen van een penitentiair beambte bij het werk van hoogleraar strafrecht professor dr. Lieven Dupont
ELIAERTS Christian – Jeugdbescherming met mate: 25 jaar worstelen met beginselen van behoorlijke rechtsbedeling
FIJNAUT Cyrille – Cesare Lombroso: de revolutionaire grondlegger van de tegenwoordige criminologie
FOQUE René – Kwetsbaarheid aan het woord brengen. Tegen strafrechtelijk instrumentalisme
GEENS Koen – Herinneringen uit de doos van Lieven
HUTSEBAUT Frank Lieven Dupont: een paard van Troje?
JANSSENS Frederik – Kunst in de gevangenis werkt
KLOECK Kristine – Lang zal je leven!
MEYVIS Wilfried – Welzijnswerk uit de schaduw van het strafrecht. Ontwikkelingen in de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden vanuit de Vlaamse Gemeenschap
NEYS Achiel – Betrokkenheid en distantie in onze omgang met gedetineerden. Naar aanleiding van T. Dalrymple, leven aan de onderkant
PETERS Tony – Nostalgische reflecties over een compagnon de route
RASMUS Nuller – De eerste steen
RESEAU POUR UNE REFORME GLOBALE DU REGIME CARCERAL BELGE – Levons les masques
SNACKEN Sonja – Lieven Dupont, een getuigenis
VAN BELLE Gisleen – La loi de base
VANDER AUWERA Chris – Een parcours van vrienden met resultaten voor de samenleving
VAN GARSSE Leo – Le problème du pont. Mijmeren over recht en herstel op de brug tussen verhalen
VERHAEGHE Michaël – Hoogtepunten
WALGRAVE Lode – Naar beginselen van een behoorlijke herstelrechtsbedeling?

Tabula gratulatoria

Bart Spriet

Frank Verbruggen

Raf Verstraeten

D. Van Daele

Related titles