Slachtoffer-daderbemiddeling

Een onderzoek naar de ontwikkeling van een herstelgerichte strafrechtsbedeling

Ivo Aertsen (Author),

Series: Society, Crime and Criminal Justice 29

Category: Law

Language: Dutch

ISBN: 9789058673732

Publication date: June 7, 2004

Read the book for free with Google Books

Size: 240 x 160 x mm

SHARE

Inleiding

 1. Slachtoffer-daderbemiddeling en herstelrecht

 2. Voorlopige probleemformulering
 3. Methode
 4. Plan

Hoofdstuk 1 – Actuele Kritieken met betrekking tot de strafrechtsbedeling

 1. Accentuering en veralgemening van kritieken

 2. Focus op de gevangenisstraf
 3. Kritieken nader bekeken

Hoofdstuk 2 – De evolutie naar participatieve en consensuele benaderingen

 1. Autonomie en afhankelijkheid: het onstaan van de onderhandelingshuishouding

 2. Van verzorgingsstaat naar participatiestaat
 3. Responsabilisering en recht
 4. Alternatieve conflictregeling: van tecniek naar globale benadering
 5. Overleg en participatie binnen het strafrecht

Hoofdstuk 3 – De emancipatie van het slachtoffer

 1. De aandacht voor de slachtoffers van misdrijven

 2. Noden van slachtoffers met betrekking tot herstel en bemiddeling
 3. Wettelijke mogelijkheden tot herstel

Hoofdstuk 4 – Bemiddeling en herstelrecht: een situering

 1. Ontstaan en evolutie van een beweging

 2. Slachtoffer-daderbemiddeling in België

Hoofdstuk 5 – Bemiddeling en herstelrecht: een vraagstelling

 1. Het definiëren van herstelrechtelijke benaderingen

 2. Kritieken op herstelrechtelijke benaderingen
 3. Bemiddeling bij ernstige misdrijven
 4. Probleemstelling

Hoofdstuk 6 – Een theoretische verkenning

 1. Paradigmatische benaderingen

 2. Herstelrechtelijke theorieën

Hoofdstuk 7 – Theoretische uitdieping: drie dwarsdoorsneden

 1. Het bemiddelingsproces

 2. De organisatie van bemiddeling
 3. Bemiddeling en (straf)recht

Hoofdstuk 8 – Empirische toetsing

 1. Herformulering van het hypothetische bemiddelingsmodel

 2. Het project ‘herstelbemiddeling’
 3. Het proces van herstelbemiddeling
 4. Het samenwerkingsverband
 5. Besluit: de finaliteit van herstelbemiddeling

Conclusies

 1. Schets van een studie

 2. Bemiddeling, herstelrecht en strafrecht
 3. Beleidskader
 4. Criminologisch onderzoek en praktijk

Ivo Aertsen

Ivo Aertsen is Professor of Criminology and Restorative Justice at KU Leuven.

Related titles