De verjaring van de strafvordering voor rechtspractici

Frank Verbruggen (Editor), Raf Verstraeten (Editor),

Series: Society, Crime and Criminal Justice 30

Category: Law, Nederlandstalige uitgaven - monografie en bundel

Language: Dutch

ISBN: 9789058674784

Publication date: September 6, 2005

Read the book for free with Google Books

Number of pages: 226

Size: 240 x 160 x 10 mm

Stock item: 46361

Standard delivery time for print books:

For Belgium: 5 to 8 working days

For EU: 2 to 3 weeks

For other countries: 4 to 5 weeks

SHARE

Acht wetgevende ingrepen alleen al in het gemeenrecht inzake verjaring tijdens het laatste decennium, veranderende termijnen, schorsing, stuiting, nieuwe misdrijfomschrijvingen, ongrondwettigheid van wetten…: ze maakten van de berekening van de verjaring van de strafvordering een hoofdbreker voor elke strafrechtspracticus. In De verjaring van de strafvordering voor rechtspractici, het verslagboek van de studiedag die het Instituut voor Strafrecht van de K.U. Leuven begin dit jaar organiseerde, vindt de rechtszoekende soelaas. Het zet niet alleen de complexe regels duidelijk uiteen, maar gaat bovendien ook specifiek in op verscheidene deelgebieden die dagdagelijks voor verjaringsdiscussies zorgen in rechtbanken en hoven. Het is de eerste maal dat in Vlaanderen zo grondig op dit voor de praktijk zo belangrijke thema wordt ingegaan.

Ter inleiding
Raf Verstraeten

Verjaring: algemene regeling
Raf Verstraeten

I. Verjaringstermijnen en gevolgen
II. Stuiting
III. Schorsing

Standaardcasussen. Verjaring van de strafvordering
Pieter Helsen

I. Woord vooraf
II. Casussen

Sint-Juttemis en de verjaring in het leerstuk van valsheid in geschriften
Silvia Van Dyck

I. Inleiding
II. De verjaring en het misdrijf van gebruik van valse geschriften
III. De verjaring en de relatie tussen valsheid in geschriften en gebruik van valse geschriften
IV. Besluit

Verjaring van de strafvordering bij faillissementsmisdrijven en bedrieglijk onvermogen
Bart Spriet en Karolien Van de Moer

I. Twee criteria ter typering van het misdrijf
II. Verjaring bij faillissementsmisdrijven
II. Verjaring bij bedrieglijk onvermogen

Verjaring van de strafvordering bij misbruik van vertrouwen, oplichting, heling en witwassen
Bart Spriet

I. Twee criteria ter typering van het vermogensmisdrijf
II. Verjaring bij misbruik van vertrouwen
III. Verjaring bij oplichting
IV. Verjaring bij heling
V. Verjaring bij de drie witwasmisdrijven

Verjaring van de strafvordering (en de herstelmaatregelen) bij bouwmisdrijven in Vlaanderen
Hans Van Bavel

I. Wijziging van de strafbaarstelling van instandhouden
II. De rechtspraak van het Arbitragehof
III. En wat nu met de herstelvordering
IV. Besluit

De verjaring van de burgerlijke rechtsvordering na de burgerlijke verjaringswet
Ignace Claeys

I. Inleiding
II. Het wettelijk kader
III. Het toepassingsgebied
IV. Aard van de bijzondere verjaringsregel
V. Eerste basisregel
VI. Tweede basisregel
VII. Besluit

Over and out? Onverjaarbare misdrijven en relevantie van de verjaring bij internationale samenwerking
Frank Verbruggen

I. Probleem
II. Onverjaarbaarheid internationale misdrijven
III. Beperking vrijheid verjaringswetten door EU-recht
IV. Internationale samenwerking strafzaken: context
V. Uitlevering en overlevering
VI. “Kleine” rechtshulp
VII. Ne bis in idem
VIII. Besluit

Frank Verbruggen

Raf Verstraeten

Related titles