Elektronisch toezicht

De virtuele gevangenis als reële oplossing?

Tom Daems (Editor), Stef De Decker (Editor), Luc Robert (Editor), Frank Verbruggen (Editor),

Series: Society, Crime and Criminal Justice 33

Category: Law

Language: Dutch

ISBN: 9789058677808

Publication date: October 9, 2009

Read the book for free with Google Books

Number of pages: 182

Size: 240 x 160 x 10 mm

SHARE

Big Brother is watching you. Elektronisch toezicht (ET) spreekt al lang tot de verbeelding, al is de concrete idee om delinquenten via de elektronische weg te controleren en te bewaken nog niet zo oud. Sinds de experimentele invoering ervan in 1998 hebben beleidsmakers, wetenschappers en de ruimere samenleving in België een grote belangstelling getoond voor ET. Het viel de auteurs van dit boek echter op dat beleidsmensen het wel voortdurend over ET hebben, maar in de discussies onvoldoende gebruik maken van de bestaande wetenschappelijke inzichten. Elektronisch toezicht. De virtuele gevangenis als reële oplossing? bundelt de in België beschikbare kennis over ET en geeft er toelichting bij. Vertegenwoordigers van alle onderzoeksteams die zich in het verleden over ET in België hebben gebogen, hebben aan dit overzicht meegewerkt. Luc ROBERT en Ellen STASSART onderzoeken hoe ET door delinquenten wordt beleefd. Kristel BEYENS en Marie-Sophie DEVRESSE brengen de reglementering, besluitvorming en het verloop van ET in kaart. Franky GOOSSENS en Eric MAES belichten het NICC-onderzoek naar ET als autonome straf. Sara GOOSSENS, adviseur van de minister van Justitie Stefaan DE CLERCK, gaat in op de huidige stand van zaken en de in 2008 geldende regels. Stef DE DECKER schetst twee recente ontwikkelingen: ET als alternatief voor voorlopige hechtenis en de mogelijke invoering van gps-technologie. In het afsluitende hoofdstuk plaatst Julian ROBERTS, gezaghebbend criminoloog van de Universiteit van Oxford, ET in een ruimer, internationaal kader en gaat na of ET als autonome straf een nuttige toevoeging kan zijn aan het straffenarsenaal. Daarnaast bevat het boek ook de belangrijkste regelgeving, de relevante rechtspraak en een bibliografie van de wetenschappelijke publicaties over ET in België.

INHOUDSTAFEL 1. EEN DECENNIUM ELEKTRONISCH TOEZICHT IN BELGIË Tom Daems, Stef De Decker, Luc Robert en Frank Verbruggen 2. ONDER ELEKTRONISCH TOEZICHT GESTELDEN AAN HETWOORD: KRACHTLIJNEN UIT HET EERSTE BELGISCHEONDERZOEK Luc Robert en Ellen Stassart 3. ELEKTRONISCH TOEZICHT ALS AUTONOME STRAF: HETNICC-ONDERZOEK IN EEN NOTENDOP Franky Goossens en Eric Maes 4. ELEKTRONISCH TOEZICHT IN BELGIË TUSSEN 2000 EN2005. EEN TERUGBLIK OP DE TOEKOMST? Kristel Beyens en Marie-Sophie Devresse 5. ELEKTRONISCH TOEZICHT ALS EFFICIËNTE ENEFFECTIEVE VORM VAN STRAFUITVOERING: WAAR STAANWE? Sara Goossens 6. ELEKTRONISCH TOEZICHT: WOELIG VERLEDEN,WOLLIGE TOEKOMST? Stef De Decker 7. ELEKTRONISCH TOEZICHT: VANSUPERVISIETECHNOLOGIE NAAR AUTONOME STRAF Julian V. Roberts 8. EPILOOG Tom Daems, Stef De Decker, Luc Robert en Frank Verbruggen 9. BIBLIOGRAFIE ELEKTRONISCH TOEZICHT Stef De Decker 10. REGELGEVING 11. RECHTSPRAAKOVERZICHT

Tom Daems

Tom Daems is postdoctoraal onderzoeker FWO aan het Instituut voor Strafrecht en het Leuvens Instituut voor Criminologie.

Stef De Decker

Stef De Decker is onderzoeker aan het Instituut voor Strafrecht.

Luc Robert

Luc Robert is assistent aan het Leuvens Instituut voor Criminologie.

Frank Verbruggen

Related titles